You are here

Net zoals andere HR instrumenten en interventies zoals 360° Feedback, training en coaching is het uiteindelijke doel van beoordelingen de optimalisering van prestaties.

"The future is not something you plan or decide, the future comes from an interplay of every thought you cherish, every habit you hold, and every conversation that you carry."

 

A time out voor lichaam, geest en hart. Herbronnen, een nieuw evenwicht vinden, jezelf de tijd en ruimte gunnen voor meer veerkracht en plezier in je leven. 

Een oplossingsgericht gesprek is als het ontwikkelen van een artistieke foto. Je start met een negatief, keert het om, geeft het diepgang, contrast, licht en kleur. En pas als de foto het niveau van het kunststukje overschrijdt en noodzakelijk wordt, pas dan weet je dat je iets waardevol in handen hebt!

Wat doen we als we met cliënten te maken hebben die niet geholpen willen worden? Mensen die er alles aan lijken te doen om van hun leven een boeltje te maken? Om de hoop niet te verliezen, spoort Insoo Kim Berg ons aan om niet te (ver)oordelen en waardig te accepteren dat die miserie op dit moment misschien het meest haalbare is. Pas dan sturen we ons weg van de frustratie en kunnen we met mededogen onze cliënten de beste zorg blijven bieden.

Een van de meest essentiële kenmerken van het oplossingsgericht werken is dat we een sessie steeds beginnen met de vraag naar de gewenste uitkomst. De vraag naar de gewenste uitkomst is onze openingszet. Dit geeft onze cliënten meteen de kans om zich te richten op wat ze willen i.p.v. wat ze niet willen. Net zoals in het schaken een gambiet de tegenspeler verleidt om mee te gaan in onze strategie, willen we met onze openingsvraag de kans op ‘solution talk’ meteen al vergroten. 

Leidt niet elke goede bemiddeling tot een oplossing? Ik mag het hopen. En toch is oplossingsgerichte bemiddeling net iets anders dan klassieke bemiddeling die overal ten lande aangeleerd wordt. Het verschil zit zowel in de aanpak en het verloop van het gesprek, als ook in het resultaat.

Als mensen zijn we experten in samenwerking. We doen het heel de tijd... en toch is het niet evident om altijd op de best mogelijke manier met elkaar samen te werken. Op de volgende toepassingsdag laten we ons door de oplossingsgerichte methode inspireren om te werken aan goede samenwerkingsverbanden.

HEVERLEE, 15   2017. In zijn ’Top Ten Workplace Trends 2018’ voorspelt Forbes dat leidinggevenden menselijke interactie sterker gaan aanmoedigen, dat mentale gezondheid een topprioriteit wordt en dat bedrijven sterker werk gaan maken van burn- out preventie.

Wist je dat slechts 30% van de veranderingsprojecten lukt? Een van de belangrijkste redenen is dat ons gedrag maar moeilijk ons denken volgt en meer houdt van de routine van elke dag. En toch is het belangrijker dan ooit – in een samenleving waar verandering een constante is- om de veranderingscapaciteit van je organisatie maximaal aan te boren.

Volgende week vrijdag 28 oktober vanaf 9u30 gaan we op onze oplossingsgerichte toepassingsdag precies op deze manier met een groep geïnteresseerden in dialoog over wat het nieuwe leiderschap voor ieder van ons betekent. 

We zullen : 

  • elkaar inspireren met verhalen over leiderschap, 
  • elkaar oplossingsgericht coachen rond verschillende leiderschapsrollen, 
  • goede interventies delen om tailor-made te werken rond leiderschap in organisaties
  • kennis maken met het nieuwe leiderschap volgens F. Laloux, Ricardo Semler, the leader as a host van Mark McKergow

Wie wil kan nog inschrijven, zie onze website voor praktische details: http://ilfaro.be/nl/solution-focus-toepassingsdagen 

 

 

Van burnout naar veerkracht: hoe kunnen we het discours over burnout veranderen en werken aan meer veerkracht binnen de arbeidscontext? Hoe creëren we samen een omgeving waar mensen kunnen floreren en gezond functioneren? 

Ilfaro heeft niet alleen een boek geschreven over veerkracht maar ook net een driedaagse 'time out voor veerkracht' georganiseerd voor professionals uit allerlei organisaties.

Op 24 juni wisselen we graag onze kennis en inzichten uit met iedereen die dit thema ter harte neemt. Hartelijk welkom! 

We zijn veel vrijer dan dat we denken en we kunnen elkaar helpen om ons vrijer en daardoor ook verantwoordelijker te voelen. Vergeet nooit: vrijheid is -ook binnen het werkleven- het hoogste goed

Ik zag laatst een koddig filmpje op youtube van een grote zwerm roze flamingo’s die heel dicht tegen elkaar aan liepen. Het was alsof ze met z’n allen één groot lichaam hadden en samen, heel synchroon met duizenden dunne pootjes kleine pasjes zetten in een richting die ontstond in de beweging zelf. Hun kopjes draaiden heel snel in alle richtingen. Links, rechts, links rechts, links rechts…Het leek wel alsof hun koers bepaald werd door hoe ze elkaar aanvoelden en hoe ze samen continu de omgeving scanden om te weten wat een veilige en aantrekkelijke richting was om uit te lopen. 

 

Stilzitten is de nieuwe ziekte van onze tijd. We komen letterlijk  niet meer in beweging. En toch zijn we in de eerste plaats fysieke wezens die voortdurend veranderen en in beweging zijn. Een directielid van een organisatie verwonderde er zich over dat jonge kaderleden in hun vakanties  avontuurlijke reizen maken en als lefgozers vreemde oorden verkennen. Maar als ze op het werk zijn, dan vallen ze stil, lopen ze mooi in de pas en van dat lef dat ze hadden in hun vakantie is maar weinig meer te zien. 

Een oude wijze indiaan zat op een bank in het reservaat met zijn kleinzoon. Hij zei: “Grootvader, ik ben radeloos. Mijn liefje heeft het uitgemaakt. Ik heb geen job en geen diploma. Verschillende van mijn vrienden hebben zelfmoord gepleegd en wij drinken ons geregeld laveloos. Ik weet echt niet meer wat ik moet doen.” De grootvader antwoordt: “Mijn zoon, wanhoop is als een wolf. Een verschrikkelijke wolf die je zal doodbijten en je ziel zal verscheuren… Maar de hoop is ook een wolf. Even krachtig. En hij kan voor jou met de wolf van de wanhoop vechten.” Daarna zweeg de oude man. “Maar grootvader,” zegt de jongeman, “je moet mij zeggen - welke wolf zal er winnen?” Waarop de grootvader antwoordt: “De wolf die jij gaat voeden.”

Dit artikel over teamveerkracht in de bijzondere jeugdzorg werd geschreven in opdracht van AGORA Magazine

We have written a handbook on the Art of Giving Feedback.

In this handbook we present 7 tested ways to give useful feedback 

1. Self appraisal  
2. How to give positive feedback,
3. Correcting others,
4. Asking for feedback,
5. Share what you need to be at your best,
6. Receiving feedback with grace, and
7. Performance appraisal

More and more people sense that today's management is broken, and start experimenting with radical new organizational structures and practices. 

It's time to create work places that have more powerful and inspiring structures than the old, bureaucratic pyramid. Places where we can bring all of who we are to work, where we serve a noble purpose. 

This wiki is a practical resource for all of us that are reinventing organizations. It synthesizes the best knowledge out there, reality-tested from pioneering organizations who have done it! 

The wiki is in creative commons, and comes with two quite amazing, pioneering twists of its own. Read on in the slideshows below... 

When, during a recent Ilfaro leadership training in Berlin, the team of German managers came back from lunch, little did they expect to be denied access to the workshop room.

 

On the agenda was a training module on delegation: rapid growth and changing structures in their organization meant these managers needed to enhance their delegation skills.

 

Being resilient means being deeply human and acknowledge that we are not only rational but also emotional, social and physical beings. Ilfaro organises lively workshops with your teams where you can explore  how to use and further develop your “resilience muscle” so that both the workplace and your personal lives become places where you manage to do what you want to do in the most easy, fun and healthy way.

 

In dit traject van 5 dagen krijg je de kans om kennis te maken met een zeer krachtige en beproefde coachingsmethode waarmee je in je dagelijkse en professionele leven ongetwijfeld tot betere werkrelaties en resultaten zal komen.  

The master of SF in Japan is Aoki-san. He has an impressive track record in building SF-inside organisations and as the instigator of the large J-SOL network of SF professionals in Japan.

"In 'SF-inside' organisations, people do shine, when they use SF as a thinking and communciation skill. After all these years of installing SF inside organisations, I experience that people naturally know SF or have SF already inside themselves. And I find it amusing to discover and amplify many kinds of manifestation of natural SF." 

Aoki-san will share his way of discovering the natural Solution Focus in organisations and inspire you to be SF while introducing SF.

 

You sometimes work with (large) groups... you would like to have an impact and get the participants in the driver's seat... You want to see them engaged, having fun and learning! You feel meaningful when they work on what really matters: their successes and goals. You enjoy seeing how they connect and collaborate! 

This workshop is clearly for you! 

 

 

Iedereen die kennis maakt met Solution Focus kan snel overweg met de basisinterventies en ervaart hoeveel sneller en leuker het is om samen te werken met mensen. Toch is het niet simpel om de echte kunst van Solution Focus te beoefenen. Ook na vele jaren praktijk kan je je kennis en kunde steeds verder verdiepen en verfijnen.

Een netwerk en praktijkdag is hiervoor een uitgelezen kans!

The sixth edition of our Solution Focus ad Work training kicked off splendidly with Mark McKergow's thorough "introduction" to Solution Focused Coaching and Consulting. We put "introduction" between citation marks as this intro is as interesting for beginners as for people who use SF all the time. Click to read more...

Introducting Evan George's Masterclass on Cooperation and Teamwork.

The Solution Focused approach has a great track record for building cooperation with clients who would typically be described as resistant, reluctant or unmotivated. Naturally this does not happen by chance. So what is it about the approach, its way of conceptualising, its way of talking and listening that achieves this? What is it about the approach that is associated with this potential for ‘buy-in’?

Learn all about the Solution Focused language technology in Evan George's next masterclass.

Welkom voor een "proevertje" van onze 6de editie "zomercursus oplossingsgericht coachen"!

Op vrijdag 4 juli staan er 18 coaches voor je klaar. Met hart en ziel en veel goed werkende oplossingsgerichte vragen zullen ze je graag verder helpen in het zoeken van je oplossingen.

 

In 2008 organiseerden enkele leerkrachten van de derde graad in het Heilig Hart Instituut van Heverlee, in samenwerking met Pax Christi en Ilfaro  een opleidingsweekend 'peermediator' voor enkele leerlingen van die derde graad. 

Nooit hadden we kunnen raden dat dit weekend de eerste stap zou worden voor het duurzaam oplossingsgericht project SJAPO (Samen Jong Anders Problemen Oplossen) dat tot op de dag van vandaag verder leeft in deze grote Vlaamse school...    

 

 

Deze intensieve en praktische training…

  • leert je de essentiële technieken van oplossingsgericht coachen
  • stelt je in staat om deze respectvolle en effectieve manier van werken onmiddellijk toe te passen
  • geeft je de kans om in alle rust rond je eigen professionele en persoonlijke uitdagingen te werken en gecoacht te worden
  • is sinds jaren één van de toppers in ons aanbod

Meer info en inschrijven 

 

For the fifth time SOL participants will come together, spending several days in Open Space, reflecting, playing, learning, relaxing, co-creating a wonderful experience with each other. Enjoying the inspiration that emerges when a group of (always wonderful!) people meet and exchange about things that matter for them.

 

Anderen op een oplossingsgerichte manier begeleiden naar een nieuwe job, het is een goed werkende praktijk! De laatste jaren zijn meer en meer loopbaanbegeleiders overtuigd geraakt van een oplossingsgerichte aanpak: je helpt je cliënt om een duidelijker visie te krijgen op wat hij kan, wat hij graag doet en wat er mogelijk is. Maar wat je vooral bereikt dank zij de specifieke oplossingsgerichte aanpak is dat je klanten zelfvertrouwen krijgen en een positiever zelfbeeld. Je brengt ze in contact met wat er al is en wat ze al kunnen. Dat je  niet in de weg gaat staan met eigen invullingen, overtuigingen en richtlijnen helpt om mensen sneller in beweging te krijgen en waarachtig een eigen duurzame keuze te laten maken.  

Steeds vaker gebruiken adviseurs, managers en coaches metaforen als interventie in hun werk.
Ze doen dit deels bewust, vaak intuïtief. Mensen die met metaforen kunnen werken gebruiken deze methodiek enerzijds omdat het vertellen van verhalen hun effectiviteit als adviseur, manager of coach vergroot, anderzijds omdat ze er mee mogelijkheden tot ontwikkeling van hun klanten, hun collega’s, hun medewerkers, coachees én van zichzelf creëren en vergroten.

Meer info en inschrijven

f you have been together as a couple for some time, it might be that you take less time being really curious about each other. This weekend you will have the chance to discover each other anew and put your relationship where it belongs: in the first place. You will be invited to take part in exercises that you do exclusively with your partner. Imagine the joy of feeling really reconnected and aware of what is happening between the two of you.
All of this happens in a very light and joyful manner. It’s a journey that focuses on the love and attention that exists between two people. It’s a party for two.

This course brings you directly into practicing the most advanced method of mediation. From the first day on you will get opportunities to act as a mediator under real conditions instead of role-play. You will learn solution focused mediation by experience and gain confidence and serenity in the process of supporting others in solution finding and conflict resolution. At the same time you develop your personal skills in handling conflicts and making constructive use of it.  

'As it is in heaven' is een diepgaande zangcursus bij de bijzondere gelijknamige film. Deze film die zoveel mensen geraakt heeft, dients als onze inspiratiebron en roept je op te luisteren naar je innerlijke stem en je eigen waarheid uit te zingen. Wie klank kan geven aan alle aspecten in zijn leven, heeft geen dirigent van buitenaf meer nodig. 

Burn-out is meestal het gevolg van een complex gebeuren: mensen zitten niet op hun juiste plek, zorgen onvoldoende voor zichzelf, krijgen niet genoeg waardering, krijgen te maken met teveel veranderingen, kunnen niet voldoende bijdragen aan een zinvol project, zijn te perfectionistisch, hebben persoonlijke problemen enz... Het is zinvoller om met z’n allen te bouwen aan meer veerkracht in onze organisaties.

Two wonderful friends and great coaches: Evan George and Petra Müller Demary. In this blog you will find two inspiring videos from them. Petra is interviewed by another great Solution focused consultant: Alan Kay. Evan George will be one of our presenters during the master course SF professional in autumn 2014.

Volgens Global Performance management Survey 2013 van Mercer vindt amper 3% van de organisaties wereldwijd dat hun algemeen performance management systeem een uitzonderlijke waarde heeft. (...) Bijna zes op de tien managers hebben nauwelijks de vaardigheden om carrièreontwikkeling te coachen en richting te geven. Amper 7% is in staat om een goed en open gesprek te houden. (HR magazine, oktober 2013, n°205)

"In moeilijke omstandigheden ontwikkelen kwaliteiten die onder normale omstandigheden onopgemerkt blijven." Horatius

We heten u hartelijk welkom in Heverlee. We streven ernaar dat iedereen zich hier thuis voelt en kan genieten van de mooie tuin en het lekkere homemade vegetarische eten. Dit is een excellente plek om je even alleen of met je team terug te trekken uit de dagelijkse bezigheden, om inspiratie te vinden en op een fijne manier uit te wisselen met je collega's of teamgenoten. 

Onze nieuwe website is tot stand gekomen dankzij de enorm vlotte samenwerking met Ophelia van Nordicmaterial. Warm aanbevolen!

Door Paul Z Jackson and Janine Waldman, op 12 en 13 december.

Tijdens hun tweedaagse opleiding Solution Focus and Improvisation lieten ze ons spelenderwijze de verbanden tussen SF en improvisatie zien.

Solution Focus. Wat werkt? Doe er meer van! Interview met Anton Stellamans en Liselotte Baeijaert voor n'GO Magazine. Het volledige interview met Anton Stellamans en Liselotte Baeijaert vind je hier.