You are here

"The Body Talks": coachen en leiden is meer dan praten alleen.

Ryan Franco

Het is welbekend dat mensen op veel meer manieren met elkaar communiceren dan alleen met taal. Uiteraard is taal cruciaal. Het horen van bepaalde woorden zal je hersenen activeren tot bepaalde gevoelens en bewegingen. Met het oplossingsgericht werken maken we daar dankbaar gebruik van door ons te focussen op die woorden van de mensen die we begeleiden, die meer kans hebben om hun veerkracht te versterken. We nodigen hen uit om zich te focussen op wat ze als helpend, gewenst of nuttig ervaren en versterken op die manier die belevingen die hen vooruit zullen helpen in hun situatie of met betrekking tot hun hulpvraag. 

 Naast dit talige aspect is het belangrijk te weten dat we elkaar ook onbewust beïnvloeden op meta-verbale manier. Zo kunnen we elkaars stemmingen overnemen door kleine clues in stemgebruik, intonatie, ademhaling, oogbewegingen, spiertonus, lichaamshouding, lichaamsbewegingen, en zelfs de resonantie van het hart is iets wat we ongemerkt aan elkaar doorgeven. Het zijn onder andere onze spiegelneuronen die daarin een sterke rol spelen.

 Als je twee mensen waarneemt die met elkaar communiceren dan ga je vaak zien dat ze elkaars lichaamshouding, gezichtsuitdrukking, spreektempo, en zelfs ademhaling overnemen. Giacomo Rizzolatti en Vittorio Gallese ontdekten dat er bijvoorbeeld weinig verschil was in de hersenen van een aap die een pinda eet en een aap die daarop toekeek. Dezelfde neuronen beginnen te vuren bij beide apen. Ook bij de mens werden deze spiegelneuronen ontdekt in het hersengebied dat nauw betrokken is bij de planning van een beweging. Kijk je naar iemand die aan het sporten of dansen is of zelfs iemand die zich ergens bezeert, dan gaan je spiegelneuronen meedoen en deze gewaarwordingen levendig maken in je eigen hersenen. 

 Dit is belangrijke informatie voor ons als begeleiders, (maar ook als collega, leidinggevende, medemens, partner, ouder, broer of zus, leraar, vriend). Het betekent namelijk dat we zelf kwetsbaar zijn en stemmingen kunnen overnemen van anderen zonder dat we het in de gaten hebben. Een gesprek met een droevige of angstige persoon uit onze omgeving, kan ons affecteren waardoor we misschien in een volgend contact niet echt klaar zijn om de best mogelijke partner zijn voor de mensen die we coachen of leiden (of de best mogelijke gesprekspartner voor onze vrienden en familieleden). We zullen dan (beroepsmatig) misschien goede vragen stellen en veerkrachtige taal gebruiken maar onze gesprekspartner kan via de spiegelneuronen onze stemming overnemen en voelen dat er iets niet klopt. 

 Dit heeft een aantal belangrijke consequenties voor ons als leider of coach (en medemens). 

  1.  Het betekent dat we als coach of leider goed bij onze eigen veerkracht dienen te bijven, niet alleen in gedachten maar ook in waarachtige stemming en gevoelens. 
  2. Dit vraagt om een goede voorbereiding, een continu mindful zelfonderzoek en een dagelijkse praktijk in zelfregulering vooraleer we gaan coachen of leiden zodat we in het gesprek als een veilige krachtige haven ervaren worden. We kunnen ons voorstellen dat we altijd met één voet in onze eigen veerkrachtige werkelijkheid blijven staan en heel zorgvuldig de lead nemen om vanuit het meevoelen geleidelijk de andere mee te nemen naar zijn eigen sterke en helpende gedachten en innerlijke staat. We doen dit door zélf deze stemming en gevoelens op te roepen van veiligheid en warme verbondenheid.
  3. Het is niet erg, en juist nuttig dat we met de hulp van onze spiegelneuronen empatisch aanwezig kunnen zijn bij de andere en een moment voelen wat onze gesprekspartner voelt. Het is vaak op dergelijke momenten dat iemand zich echt gehoord, gezien en erkend weet. Het vraagt echter onze alertheid om er niet in meegesleurd te worden.
  4. Oplossingsgericht werken betekent dat we de veerkracht van de anderen versterken en werken met wat er al is. Onze assumpties bestaan erin dat mensen zélf veerkrachtig zijn en in staat om hun eigen weg te vinden. Uit respect hiervoor gaan we geen eigen stemming opdringen door bijvoorbeeld heel vrolijk, enthousiast en overdreven waarderend te zijn naar onze gesprekspartner. We concentreren ons op een soort neutrale, rustige veiligheid en verbondenheid, een warme bedding waarin de andere zijn eigen beste weg kan vinden. 
  5. Via regelmatige 'autogene training' (een ontspanningsmethode voor lichaam en geest) en het oefenen van een coherente ademhaling, kunnen we onszelf helpen om lichamelijk gevoelde belemmeringen zoals ergens vastzitten, ons afgesloten voelen, geen energie hebben, een dof gevoel, verveling, verdriet, angst, enz… te beïnvloeden. Op die manier zal het ook beter lukken om de eigen mentale constructies in een ruimer perspectief te zien en een heilzame invloed uit te oefenen op onze gesprekspartners.    

 Oplossingsgerichte coaches en leiders maar ook ouders, leerkrachten en allen die veerkrachtig aanwezig willen zijn bij anderen, kunnen daar voortdurend beter in worden door te werken aan  hun eigen veerkracht, persoonlijk welbevinden en het reguleren van de innerlijke staat.

In het najaar organiseren we met Ilfaro en in samenwerking met Sofie Hendrikx van Kessels&Smit, voor de tweede keer in een beperkte groep van maximum 10 deelnemers 'The body talks'. Dit is een reeks van zeven afzonderlijke dagen. We richten ons op zeven organiserende principes in het menselijke bestaan en in onze menselijke interacties. 1) gegrond zijn, 2) waarnemen en voelen, 3) creëren en willen, 4) liefhebben, 5) communiceren en een eigen stem hebben, 6) verbeelden en ‘zien’ en 7) zich verbinden met een groter geheel. 

Door deel te nemen aan deze dagen creëer je meer lichaamsbewustzijn, oefen je op vele verschillende manieren je zelfregulatie, leer je technieken om je te ontspannen, gegrond te voelen, krachtiger en expressiever te communiceren. Het maakt je sterker en vergroot ook je impact als begeleider, coach of leidinggevende. Iedereen die zoekt naar meer balans en veerkracht en die samenwerkt met andere mensen zal baat hebben bij het volgen van deze zeven dagen.

Wie meer wil weten van harte welkom op onze site!