You are here

We ontwikkelen met plezier een aanbod op maat van uw organisatie. Dat kan life, bij u of bij ons. Het kan ook online. 

Aarzel niet om ons te bellen of te mailen. Samen onderzoeken we welk aanbod het best beantwoordt aan uw noden. 

Coaching

Zit je met iets vast of heb je een wens tot verandering? Wil je jezelf ontwikkelen of verbeteren op één of meerdere punten? Worstel je met loopbaan- of levensvragen? Je kan je zelf (oplossingsgericht) laten coachen door één van onze coaches. Nieuw in ons aanbod is ook lichaamscoaching, ademcoaching, en coaching a.h.v. micro constellaties.

• Coachingstraject

Teamcoaching

Ook je team is welkom bij ons. Misschien wil je een dagje samen reflecteren over de toekomst.  Misschien wil je bouwen aan een sterker team? Of misschien zitten jullie met iets vast en willen jullie samen, in alle sereniteit, aan oplossingen werken. 

Team coaching

Leiderschapstrajecten

Innovatieve organisaties vragen om een aangepast leiderschap. De echte leiders van vandaag creëren nieuwe leiders, m.a.w. ze stimuleren het individuele leiderschap en de verantwoordelijkheidszin van elke medewerker. Ilfaro helpt leiders om op een constructieve manier hun teams veerkrachtig en zelfsturend te maken, niet door aan de kant te gaan staan maar door betrokken en aandachtig aanwezig te zijn, door coachend te leiden en door anderen te laten openbloeien zodat ze de beste versie worden van zichzelf.

Ons leiderschapstraject

Organisatieontwikkeling

Onze ondersteuning in organisatieontwikkeling betreft de menselijke kant. Samen met u gaan we procesgewijs op weg naar een gewenste situatie en beantwoorden vragen zoals:

Hoe bouwen we aan een veerkrachtige organisatie? - Welk soort leiderschap willen we ontwikkelen? - Hoe zorgen we ervoor dat mensen met plezier naar het werk komen en blijvende uitdagingen krijgen om te groeien en zichzelf te ontplooien? - Hoe bevorderen we de samenwerking tussen departementen en teams? - Hoe gaan we met elkaar om? - Wat kunnen we doen om mensen in hun kracht te brengen en hen toe te laten hun talenten te ontwikkelen? - Hoe communiceren we of nemen we beslissingen? - Hoe loodsen we organisaties door veranderingsprocessen? 

Hebt u een vraag die gaat in die richting, neem gerust contact op voor een verkennend gesprek via info@ilfaro.be.

Enkele voorbeelden van projecten uit het verleden

Training

Wil je heel concreet aan de slag met oplossingsgericht werken en oplossingsgerichte toepassingsgebieden, dan ben je voor ons aan het juiste adres. We organiseren met regelmaat een oplossingsgerichte toepassingsdag rond verschillende thema’s. Een toepassingsdag is ook een prima manier om kennis te maken met oplossingsgericht werken

We organiseren ook trainingen op maat van jouw organisatie. Je kan je laten inspireren uit de onderwerpen van de toepassingsdagen maar misschien ontwikkelen we voor jouw organisatie wel een heel nieuwe training.

Onze meest sucesvolle training is de opleiding oplossingsgericht coachen:
Basiscursus oplossingsgericht coachen

Verdiepingscursus oplossingsgericht coachen

Bemiddeling

Oplossingsgerichte bemiddelingen tussen medewerkers, leidinggevenden of teams kunnen ook bij ons aangevraagd worden. Na één of meerdere intakegesprekken stellen we een proces voor dat tot een betere afstemming en samenwerking moet leiden van de verschillende partijen.
Stuur gerust een mail met je vraag naar info@ilfaro.be.

Intervisie

Intervisies zijn krachtige momenten waarin collega's wijsheid en vraagstukken delen. Dank zij deze reflectiemomenten kan een team groeien in deskundigheid en groeien de teamleden naar elkaar toe. Er ontstaat een klimaat van appreciatie en verbondenheid.  

Op verhaal komen met je team

Wij begeleiden teams om tijdens een dag in alle rust de afgelopen tijd te overschouwen en om vooruit te kijken. Als we waarderend onderzoeken hoe iedereen heeft bijgedragen en wat er nu gewenst is, ontstaat nieuwe energie voor de toekomst. Dat is de ideale voedingsbodem om samen uit te tekenen hoe de toekomstige manier van samenwerken er best uitziet en om daar met elkaar afspraken over te maken. 

Voor jou en je team…

 • …als je met nieuwe energie vooruit wil, in verbinding met elkaar, met je teamgenoten en met het groter geheel, 
 • …als je heel bewust tijd wil maken om samen na te denken over hoe jullie in de veranderende omstandigheden willen samenwerken en wat daarvoor nodig is, 
 • …als je er die dag ook echt kan zijn voor elkaar en al de rest even kan parkeren. We richten ons op teams van minimaal 4 tot maximaal 12 personen. 

Aan het einde van de dag…

 • …heb je een kwalitatieve dag beleefd met jouw team, vol prettige energie en verbinding; 
 • …heb je jouw ervaring en wensen voor de toekomst kunnen delen en ook goed geluisterd naar die van anderen; 
 • …heb je samen met je teamgenoten verkend wat nu al goed werkt, wat je graag anders wil, hoe de toekomstige samenwerking er best uit ziet en wat daarvoor nodig is;
 • …hebben jullie samen afspraken gemaakt over wie wat gaat doen om dat mogelijk te maken en ook over hoe jullie de afspraken willen bewaken of bijsturen. 

Jouw investering

Intakegesprek, voorbereiding, begeleiding door één van ons: € 1800 per team (exclusief kost voor de locatie en de maaltijden, exclusief btw). De teamdag kan doorgaan bij ons of op een locatie naar keuze.  Contacteer ons voor meer info.

Wendbaar en Veerkrachtig

MEER INNERLIJKE RUST, BETERE RELATIES EN PRESTATIES, MEER VREUGDE EN VOLDOENING

De huidige snel veranderende context daagt werknemers uit. Ook de zoektocht naar een goede balans is intens. Het is niet verwonderlijk dat het energiepeil, het zelfvertrouwen en de wendbaarheid van mensen op de proef worden gesteld.

Die context kun je als werkgever enigszins veranderen, maar je hebt lang niet genoeg impact op de gehele situatie om ervoor te zorgen dat mensen moeilijke periodes vanzelf overbruggen. Dat is frustrerend! Het valt bijna niet te berekenen hoeveel verlies je lijdt als een sleutelfiguur vertrekt of uitvalt en moet vervangen worden.

De noodzaak om meer aandacht te besteden aan het welzijn van mensen is op dit moment een van de grootste stijgers op de agenda van vele organisaties die beseffen dat Human Capital key is. Toch zijn velen nog terughoudend om te investeren in veerkrachtprogramma's. Ze worden -cru gezegd- nog vaak gezien als een 'soft' aanbod van HR afdelingen. En dus is het belangrijk om in te zetten op:

 • de concrete noden zodat mensen werkelijk voelen dat er aandacht is voor hun verhaal,
 • duurzame en effectieve gedragsveranderingen, met voldoende tijd voor integratie en feedback, 
 • bruikbare tools, positief en toekomstgerich handelen, en
 • een respectvolle cultuur van luisteren en dialoog.

Met dit holistisch traject richten we de aandacht op de mentale, fysieke en interpersoonlijke veerkracht van mensen. 

Als deelnemer leer je om veerkrachtiger om te gaan met je uitdagingen, om je energie te bewaken, om jezelf beter te kennen, en om jouw welzijnssleutels te ontdekken. Je leert een nieuwe denkwijze en nieuwe gewoontes aan die je oplossingsgerichter en veerkrachtiger maken.  

Aan het einde van dit programma:

 • Heb je ontdekt wat zelfzorg voor jou persoonlijk inhoudt,
 • Heb je geleerd om beter om te gaan met uitdagingen, triggers, conflicten
 • Kan je makkelijker rust creëren in hoofd en lichaam,
 • Heb je geleerd om je grenzen en energie nog beter te bewaken,
 • Heb je de kracht ervaren van een oplossingsgerichte mindset en gesprekken,
 • Ben je je bewuster van je kwaliteiten en je verlangens,
 • Heb je ontdekt waar je krachten en mogelijkheden liggen om volop het leven te leiden waar je naar verlangt.

Voor wie?

 • We richten ons tot werkgevers/zelfstandigen die ervan overtuigd zijn dat preventie belangrijk is en die willen investeren in het welzijn van hun medewerkers of zichzelf.
 • Om de kwaliteit van de vorming te garanderen beperken we ons tot een groep van maximaal 10 personen.

Het programma:

 • 2-daagse en een terugkomdag
 • We starten met een  elektronische intake om persoonlijke verwachtingen in kaart te brengen. 
 • Na de eerste 2 dagen, krijgen de deelnemers opdrachten mee om dagelijks te blijven oefenen en om elkaar in tussentijd te ondersteunen.
 • Na een een maand komen we terug samen om de vooruitgang in kaart te brengen en bijkomende noden vast te pakken.