You are here

Natalie Pedigo - Unsplash

Groeien als leidinggevende

Onlangs filosofeerden Chris Aertsen en ik over de samenleving en de kansen die er nu liggen om de transitie naar een sociale en ecologische samenleving en economie te versnellen.

We hebben beiden een leidinggevende voorgeschiedenis in organisaties met een maatschappelijke impact. Onze wegen kruisten elkaar in het verleden veelvuldig en we vonden elkaar definitief bij Ilfaro, gebeten als we zijn door de oplossingsgerichte aanpak. 

In onze filosofische dromen bekruipt ons vaak de goesting om onze jas-van-weleer opnieuw aan te trekken. Wat zouden we vandaag anders doen dan vroeger?  Wat zou meer aandacht krijgen?  Er komen vier dingen bovendrijven…

Samen waarderen wat goed gaat:  alles wat we aandacht geven groeit. 

We zien het zo vaak gebeuren: organisatieleiders die efficiëntieslagen willen maken door te onderzoeken wat niet goed functioneert, om anderen daarop aan te spreken en uit te dokteren hoe ze dat gaan oplossen. Als we onze aandacht vooral richten op wat niet goed gaat, dan is dat nefast voor onze eigen energie en die van anderen. Onze eigen ambitie, bevlogenheid, veerkracht wordt besmettelijk als we onze interacties vooral richten op wat al goed functioneert, op de krachtbronnen, op alles wat ons vooruit kan helpen. Als we hierop bouwen zijn we een katalysator van veerkracht en van voortstuwende energie. 

Coachend leiding geven: eerst geloven en dan zien   

Als leidinggevende weten we het niet beter dan onze medewerkers. We zijn niet diegene die alles uitdenkt en dat dan netjes laat uitvoeren. We zijn diegene die er in slaagt om kennis, expertise, talenten samen te brengen, om mensen samen te laten werken en hen te ondersteunen opdat ze het beste van zichzelf kunnen geven. Als leidinggevende kijken we vooruit, ontwikkelen we een visie samen met het team en coachen we mensen. We merken dan dat medewerkers vaak meer nodig hebben dan een goed draaiende organisatie met mooie cijfers. Dat medewerkers au fond betekenisvol willen zijn binnen de organisatie en liefst ook breder. Weten dat we het niet allemaal moeten weten en dat we vanuit niet-weten mensen kunnen laten excelleren: hoe aantrekkelijk kan het zijn? 

Persoonlijke ontwikkeling: een focus op veerkracht en vertrouwen in het eigen kunnen

Het is belangrijk om af en toe in de spiegel te kijken. Niet dat we daardoor fundamenteel een ander mens worden. Wel ontwikkelen we daardoor een steeds beter zicht op wat we zelf nodig hebben en hoe we beter kunnen samenwerken met anderen. Het verlammende en onverbiddelijke oordeel, zowel dat van wat we denken over onszelf als wat we denken dat anderen over ons denken, laten we dan gemakkelijker voor wat het is. Dat brengt innerlijke rust en balans. Het voelt als wijzer worden. En ook al komt dat misschien met de jaren, we kunnen er actief werk van maken en het ook cultiveren. Wij geloven dat leidinggevenden die hun eigen krachten kennen en die positief over zichzelf denken sterker staan en betere relaties uitbouwen met mensen rondom zich.

Leren van en met anderen: samen is beter en zo veel leuker

Hoe alleen hebben we ons soms gevoeld aan het hoofd van een organisatie of een team? Hoe verrijkend was het niet om met andere leidinggevenden van gedachten te wisselen, zeker als het over zaken ging die geen rocket science zijn zoals leiderschap, maatschappelijke impact, organisatiecultuur, samenwerking, change, talentontwikkeling enz. Door onze eigen ervaring en door de begeleiding van tientallen directie- en managementteams en leidinggevenden hebben we meer over leiderschap geleerd dan uit de vele boeken die onze kasten vullen. En hebben we ervaren hoe dankbaar het is om die dingen waar we tegen aanlopen te kunnen bespreken met andere leidinggevenden. Het geeft telkens weer inzicht in de situatie en uitzicht op mogelijke oplossingen.

Met deze inzichten en met de bevlogenheid om leiderschap te laten groeien en bloeien in organisaties en in de samenleving, zetten wij onze schouders onder de lerende netwerken van Ilfaro.

Meer info: https://www.ilfaro.be/nl/lerend-netwerk-oplossingsgericht-leidinggeven

Lily Deforce en Chris Aertsen stonden meer dan 20 jaar als leidinggevenden aan het hoofd van diverse organisaties. Ze waren zakelijk leider, coördinator, directeur, bestuurder, voorzitter,… van o.a. Change Designers, Wereldmediahuis, Vredeseilanden (nu Rikolto), P&G, Kauri, The Shift, Somers Zaden, DoucheFLUX, Fairtrade Belgium … Lang voor ze fiere partners werden van Ilfaro waren ze beiden al helemaal overtuigd van de oplossingsgerichte aanpak mede door het opleidingstraject dat zij bij Ilfaro volgden.