You are here

Succesvolle veranderingsprocessen

 

Wist je dat slechts 30% van de veranderingsprojecten lukt? Een van de belangrijkste redenen is dat ons gedrag maar moeilijk ons denken volgt en meer houdt van de routine van elke dag. En toch is het belangrijker dan ooit – in een samenleving waar verandering een constante is- om de veranderingscapaciteit van je organisatie maximaal aan te boren. 

Deze 4 oplossingsgerichte technieken zijn bijzonder nuttig om veranderingsprocessen op een eenvoudige manier in goede banen te leiden:

  • Visualiseer de toekomst levendig en concreet;
  • Zoek uit wat werkt en bouw daar op verder;
  • Pak verandering stap voor stap aan;
  • Monitor continu. 

 

Visualiseer de toekomst levendig en concreet

Vrij recent wetenschappelijk onderzoek toont aan (bijv. Dr. Wayne Dyer, The Power of Intention) dat de manier waarop we naar de toekomst kijken, onze toekomst ook zal bepalen. Als we ons op een levendige en concrete manier een positieve of betere toekomst inbeelden, is de kans ook zeer groot dat we deze toekomst effectief realiseren.

Oplossingsgerichte vragen helpen je om je te verplaatsen naar die betere toekomst, te verkennen wat je dan doet (gedrag!) en welke voordelen dit heeft. Een paar voorbeelden: “Wat wil je graag verbeteren?, “ Welk voordeel zal dit hebben voor jou, voor je organisatie?”, “Voor wie zal dit nog voordelig zijn?”, “Op welke manier?”,  “Stel dat op een wonderlijke wijze de veranderwens in vervulling is gegaan… waaraan zal je dat dan merken?”, Wat zal jij dan anders doen?” Dankzij deze vragen kunnen organisties op een positieve manier hun toekomst omschrijven en vooral datgene wat ze willen veranderen. Op dat moment is zowel de motivatie, als de wil aanwezig om effectief stappen vooruit te zetten.

Zoek uit wat werkt en bouw daar op verder

Heel wat veranderstrategieën mislukken omdat er te weinig rekening gehouden wordt met wat er al gedaan en bereikt wordt. Een eenvoudige vraag zoals: “Wat heeft je reeds geholpen om de huidige positie te bereiken?” geeft niet alleen inzicht in wat er werkt, maar geeft ook zelfvertrouwen en energie. Immers, niet alles is slecht en zo wordt ‘de betere toekomst’ ook makkelijker bereikbaar. Een glas dat halfvol is geeft meer hoop dan eentje dat halfleeg is.

Pak verandering stap voor stap aan

We kunnen beter  afstappen van grote veranderingsstrategieën omdat we weten dat ze niet tegemoetkomen aan de complexe omgeving waarin we ons bevinden. Uiteraard geeft de toekomstdroom ons de juiste richting aan, het gewenste eindresultaat. De weg er naartoe is er echter één van aan kleine stappen – één van dag tot dag. Meer over de kracht van kleine stappen vind je in deze prachtige podcast van Mark McKergow. Een absolute aanrader: https://sfworkblog.wordpress.com/2016/11/09/the-huge-power-of-small-steps/

Monitor continu

Stap voor stap veranderen wil niet zeggen dat je niet weet waar je uit wil komen. Alleen de manier waarop je tot dat eindresultaat zal evolueren is er een van continu vallen en opstaan. In het oplossingsgericht werken, laat je vallen wat niet werkt (en ga je dat ook niet analyseren of bestuderen) en kijk je vooral naar wat wel werkt, hoe je daar meer van kan doen en wat je daar nog aan toe kan voegen. Er wordt met andere woorden continu naar ‘oplossingen’ gekeken die op dat moment de best mogelijke opties zijn om vooruitgang te boeken. 

Sleutels tot succes: zelfvertrouwen en veerkracht

De hierboven opgesomde technieken besteden veel zorg aan zelfvertrouwen en veerkracht. De ‘betere toekomst’ geeft je energie en goesting om er werk van te maken. Het erkennen van alle elementen die al werken, creëren fierheid en geloof in jezelf. De stap voor stap aanpak maakt verandering haalbaar en realistisch, toont aan dat verandering mogelijk is. En de continue monitoring zorgt ervoor dat je steeds de juiste dingen aan het doen bent in een snel veranderende context.

Chris Aertsen