You are here

Caroline Pauwels, Ronduit. Overpeinzingen van een possibilist, Houtekiet, 2021

LEVEN ALS EEN POSSIBILIST

Lily Deforce

ODE AAN CAROLINE PAUWELS (juni 1964 - augustus 2022)

Deze zomer was voor mij een periode van bewust vertragen, van rust, van tijd maken voor reflectie, van langzaam weer opladen, van ‘groot onderhoud’, van lezen en mijmeren.  Het overlijdensbericht van Caroline Pauwels raakte me diep. Via haar laatste boek, ‘Ronduit, overpeinzingen van een possibilist’ (2021) heb ik de dag na haar dood, het was een warme zomerdag, in haar inspirerend gezelschap doorgebracht.  Caroline Pauwels vertelt in haar boek over de cirkels die haar leven beïnvloedden, de kleine, haar familie, vrienden & collega’s, en de grote, de VUB, Brussel, Europa, de wereld. Haar verhaal leest als een autobiografie. Ze lanceert hoofdstuk na hoofdstuk een sterk appel om te leven vanuit possibilisme, de kunst om, elke keer weer, ook in de moeilijkste omstandigheden, te focussen op wat er allemaal mogelijk is.

In het zesde hoofdstuk uit ze haar groot verlangen naar meer possibilisme in onze berichtgeving. Ze nodigt ons uit tot een andere manier van vertellen over de wereld. ‘Slecht nieuws verkoopt, dat begrijp ik nog, maar ik wil weten wat er goed gaat, wat er werkt, welke voorbeelden er navolging verdienen’, schrijft ze. Dat herken ik. Ik ben ook heel nieuwsgierig naar wat er, ook in de meest ellendige omstandigheden, de hoop levend houdt dat het anders kan. Ik wil begrijpen wie of wat dit misschien zou kunnen versterken en of ik misschien zelf zou kunnen bijdragen.  Als we, in respons op haar appel, moeilijkheden aanpakken als een possibilist, dan maken we de keuze om problemen en de analyse ervan niet als centrale focus te nemen. Onze aandacht gaat dan naar het menselijke, naar wat we belangrijk vinden, naar onze gewenste toekomst en naar alle krachten die daar al toe bijdragen of kunnen bijdragen. Dan vragen we: hoe kunnen we het in moeilijke omstandigheden volhouden? Wat heeft er tot op vandaag al geholpen? Wat is nu belangrijk en voor wie?  Wat kunnen we leren uit deze situatie? Welke verandering willen we graag zien gebeuren? Wat geeft ons nu hoop en hoe kan die versterkt worden?  Wie of wat kan allemaal helpen? Hoe willen we hier later graag op terugkijken?…

Caroline Pauwels vat in haar boek possibilisme samen met de woorden van wijlen Professor Hans Rosling: ‘ik weet niet of de dingen beter zullen worden maar ik geloof wel dat ze beter kunnen worden.’ Wanneer onze aanpak van wat niet goed gaat ertoe leidt dat de krachten die de dingen nu al een beetje vooruit helpen, bevraagd en versterkt worden, dan groeit de possibilist in ons en dan kristalliseert de gewenste toekomst zich al een beetje uit.

Lily Deforce

 

Caroline Pauwels, Ronduit. Overpeinzingen van een possibilist, Houtekiet, 2021.

Hans Rosling, Feitenkennis, 10 redenen waarom we een verkeerd beeld hebben van de wereld en waarom het beter gaat dan je denkt, Het Spectrum, 2018.