You are here

Een mooi neveneffect van Oplossingsgericht coachen is dat we vaak geïnspireerd worden door de veerkracht van onze coachees.