You are here

Anderen op een oplossingsgerichte manier begeleiden naar een nieuwe job, het is een goed werkende praktijk! De laatste jaren zijn meer en meer loopbaanbegeleiders overtuigd geraakt van een oplossingsgerichte aanpak: je helpt je cliënt om een duidelijker visie te krijgen op wat hij kan, wat hij graag doet en wat er mogelijk is. Maar wat je vooral bereikt dank zij de specifieke oplossingsgerichte aanpak is dat je klanten zelfvertrouwen krijgen en een positiever zelfbeeld. Je brengt ze in contact met wat er al is en wat ze al kunnen. Dat je  niet in de weg gaat staan met eigen invullingen, overtuigingen en richtlijnen helpt om mensen sneller in beweging te krijgen en waarachtig een eigen duurzame keuze te laten maken.