Terug naar alle artikels Groep mensen die een training volgt

Vertrouwen: de essentie van een team

Insights 12/02/2024 door Chris Aertsen

Als teamcoach vertellen we onze klanten dat een geslaagde teamcoaching niet alleen resulteert in duidelijke afspraken en acties, maar dat er vooral iets verschuift tijdens de teamcoaching zelf zodat de leden van het team nadien gemakkelijker en vlotter kunnen samenwerken. Daar ligt uiteindelijk de essentie van een team. Die essentie heet vertrouwen.

Niet voor niets plaatst Lencioni, de auteur van De vijf frustraties van teamwork, vertrouwen onderaan, als fundament, in de piramide naar succes. Hij definieert vertrouwen als 'de zekerheid van de teamleden dat de intenties van collega's goed zijn en dat er geen reden is om beschermend of bezorgd over de groep te zijn.' 

Als er vertrouwen is in een team, dan voelen teamleden zich op hun gemak. Ze zijn bereid om hun zwakheden, gebrekkige vaardigheden, kleine kantjes en fouten te tonen en ze willen en durven om hulp vragen. Ze weten waar ze zelf het positieve verschil maken en waar anderen. Ze maken maximaal gebruik van hun collectieve intelligentie door voorstellen te lanceren of bedenkingen te uiten. Ze hoeven geen tijd te verspillen aan politieke spelletjes of valse schijn en kunnen zich helemaal focussen op de zaken die er voor het team toe doen.

Als teams succesvol willen zijn, is het belangrijk dat teamleden het vertrouwen in elkaar vergroten. Dat kan op verschillende manieren. Een paar voorbeelden.

Hoe werken we samen?

Een eerste manier om het vertrouwen in teams te vergroten is om procesafspraken te maken alvorens in de inhoud te duiken. Bij procesafspraken wordt er vooral stilgestaan bij de manier waarop samengewerkt wordt. Over het ‘hoe’ met andere woorden. Een concreet voorbeeld: bij vergaderingen kan je overeenkomen over de manier waarop de agenda wordt samengesteld, over hoe er zorg voor gedragen wordt dat iedereen baat bij de vergadering heeft, over hoe je de vergadering kort en inspirerend houdt en over hoe de besluitvorming zal verlopen. Eens die afspraken er zijn, kan iedereen zich op de inhoud focussen.

Waar werken we samen aan?

Een tweede manier om vertrouwen in teams te vergroten ligt – misschien verrassend - niet in het team zelf, maar in de teamfocus. Als de krijtlijnen waarbinnen een team werkt helder zijn, is er meer veiligheid en minder stof voor discussie. Deze krijtlijnen worden enerzijds gevormd door een heldere visie over waar het team naar toe gaat of wat hen bindt, en anderzijds door zorgvuldig gekozen aandachtspunten en concrete acties met haalbare deadlines. 

Hoe organiseren we ons?

Ook een goede afbakening van verantwoordelijkheden, bevoegdheden en taken van de teamleden draagt bij tot een vertrouwensvolle samenwerking. Dan spreken we over teamorganisatie. Als teams weten wat elk lid van het team moet doen, dan is er al een grote bron van ergernis en frustratie minder.

Waar focussen we ons op?

Een laatste voorbeeld om vertrouwen te creëren, is zorgen voor gedeelde positieve ervaringen. We denken dan niet aan de grote teambuildingsactiviteiten, wel aan gewone positieve ervaringen in het dagelijkse werk. Het zijn vaak de kleine zaken die belangrijke vertrouwenscheppende ervaringen opleveren. Bijvoorbeeld: gemaakte afspraken nakomen, samenwerken aan een project, persoonlijke zaken vertellen aan elkaar, successen vieren met het team. In dezelfde lijn ligt het expliciteren van de vooruitgang die je maakt als team in projecten. Door de stappen te benoemen die je als team reeds gezet hebt, hoe klein ook, creëer je hoop en vertrouwen dat het jullie samen gaat lukken. 

Bovenstaande voorbeelden geven aan dat de opzet van een teamcoaching heel divers kan zijn: strategisch, verduidelijken van rollen en verantwoordelijkheden, samenwerkingsafspraken, verhogen van de veerkracht, het verhogen van de wendbaarheid, enz. En dat al deze elementen bijdragen tot verbinding en meer vertrouwen. 

Minder tastbaar, maar uiteindelijk wel wezenlijk en de grote verschilmaker, is de manier waarop we met elkaar praten over deze thema’s. Hoe zorgen we ervoor dat de collectieve intelligentie aangesproken wordt, hoe laten we ieders stem horen, hoe bevorderen we het luisteren naar elkaar, hoe werken we aan gedragen beslissingen, hoe creëren we goesting en engagement, …  Als teamcoach dragen we heel veel zorg aan de kwaliteit van de interacties – welk concreet resultaat ook beoogd wordt-  en dragen we zo bij aan vertrouwen als fundament.

Op zoek naar een teamcoaching voor jouw team? Aarzel dan niet om ons te contacteren op ilfaro.be

Wil je graag zelf beter worden als teamcoach? Check dan zeker onze opleiding Oplossingsgericht werken met teams.

Psychologisch veiligheid is de gedeelde overtuiging dat het veilig is om risico's te nemen, ideeën ook zorgen en fouten te delen in het team.

Amy Edmondson

Tags:

Feedback Acceptatie Burnout Change management

Meer inspirerende berichten

Blijf geïnformeerd

Blijf op de hoogte en verrijk je inbox! Abonneer je op onze nieuwsbrief voor exclusieve updates en insider inzichten

Bedankt om je in te schrijven