You are here

"Als je de aandacht steeds op problemen richt, dan bouw je een institutionele kennis op over wat niet goed gaat. Als je de aandacht richt op wat werkt in je organisatie, dan bestaat je institutionele wijsheid uit wat werkt.” Carey Glass

Aanbod rond intervisie

Intervisie is een uitgelezen kans om het leren binnen je organisatie te stimuleren. Oplossingsgerichte intervisies helpen om de juiste know how te ontwikkelen. Je kan bij ons terecht voor:

  • een training in oplossingsgerichte intervisie,
  • het installeren van intervisie binnen jouw organisatie en
  • het begeleiden van intervisie rond coaching en leiderschap.

Intervisie training

Deze training biedt aan jullie medewerkers om zelf oplossingsgerichte intervisies te begeleiden binnnen jouw organisatie.

  • Ze leren werken met O.A.S.E. en F.A.R.O., twee beproefde oplossingsgerichte intervisieformats.   
  • Ze maken kennis met ons intervisie-scenario, dat we samen met hen aanpassen aan hun eigen werkcontext.
  • Ze worden gecoacht op hun facilitatievaardigheden.

Introductie van Oplossingsgerichte intervisie in jouw organisatie

We kunnen je ondersteunen in het installeren van oplossingsgerichte intervisie in jouw organisatie. Deze ondersteuning kan bestaan in de opleiding van interne supervisoren enhet begeleiden van intervisie-sessies.

Begeleiden van intervisie-sessies

In verschillende profit en not for profit organisaties begeleiden wij geregeld intervisie-sessies rond topics als: 

  • leiderschap
  • coaching
  • work life balance
  • samenwerking

Deze sessies staan open voor een 10tal personen en duren 2 à 3 uur. Vaak zijn teams na een tijdje zelf in staat om deze intervisies zelf te begeleiden.

Off-site Intervisie

Graag verzorgen wij uw intervisiesessies op de Ilfaro locatie in Heverlee. U geniet van een prettige leerruimte, een mooie tuin (bij mooi weer) en een verzorgde lunch. Een andere ruimte brengt vaak ook andere perspectieven en invalshoeken met zich mee en de teamleden hebben weer nieuwe energie na deze off-site.  

Ilfaro Intervisie formats

Ilfaro heeft 2 intervisie formats ontwikkeld: O.A.S.E. en F.A.R.O.

O.A.S.E. (Onderzoek, Appreciatie, Suggesties, Effect)

Op basis van het reflective team model (Anderson, Harry Norman, Michael Hjerth), ontwikkelde Ilfaro O.A.S.E., een zeer efficiënt en energiegevend intervisiemodel. Dank zij OASE wordt de aandacht gericht op hoe de inbrenger met zijn case omgaat: waarin is hij al succesvol, wanneer zal hij zijn doel bereikt hebben, wat heeft hij nog nodig om een stap in de richting van vooruitgang te zetten. In tegenstelling tot veel andere intervisiemethodieken, helpt OASE de inbrenger om zich competenti te voelen en gesteund door de inbreng van de collega's.  

Inmiddels is het OASE model een veelgebruikt en populair intervisiemodel dat in veel organisaties wordt gebruikt door zelfsturende teams of praktijkdeskundigen. 

F.A.R.O. (Focus, Antwoorden, Reliëf, Oogst)

Een tweede intervisiemodel is de FARO. Dank zij de FARO krijgt brainstorming een nieuwe betekenis. Er wordt diepgaand geluisterd naar anderen en verder gebouwd op elkaars expertise. Deze sessies zijn geïnspireerd op het boek van Nancy Kline 'Time to think'. F.A.R.O.'s lenen zich uitstekend tot het behandelen van organisationele vraagstukken. Voor individuele cases gebruiken we het O.A.S.E. format.