You are here

 

WAT KAN JE VERWACHTEN?

Je kan bij ons je verhaal doen, we zijn er om te luisteren,  zonder oordeel en in alle veiligheid. Essentieel is dat we nieuwsgierig blijven naar wat er wel (al) goed gaat, naar wat er (nog) werkt en naar hoe jouw gewenste situatie eruit zou zien. We zijn gericht op de toekomst en op alle werkzame en nuttige elementen uit heden en het verleden. We besteden aandacht aan je sterktes, successen en eigen vondsten om tot verbeterstrategieën te komen. Ook hulpbronnen uit jouw context, zoals inspirerende of ondersteunende mensen, nuttige kennisbronnen of andere hefbomen brengen we gedetailleerd in kaart en integreeren we in je aandachtsveld. Je zal versteld staan van je eigen oplossingsstrategieën en innerlijke wijsheid.  

Omdat we niet bezig zijn met verklaringe, diagnoses/ of analyses van het probleem, raak je niet oeverloos verstrikt in nutteloze mentale constructies die energie vergen, overbodig zijn en jou hinderen om stapjes in de richting van verbetering te zetten.   

AANPAK

Al onze coaches zijn geschoold in het Oplossingsgericht coachen. Oplossingsgericht coachen is voortgevloeid uit de “Solution Focused Brief Therapy”, een systeemtherapeutische benadering, ontwikkeld in de eind 80-er jaren door Steve de Shazer en Insoo Kim Berg in het Brief Family Therapy Center (BFTC) in Milwaukee/Wisconsin (USA). Hun benaderingswijze betekende een ‘paradigma-shift’ in de therapiewereld en maakte komaf met de meer traditionele therapeutische (medisch-analytische) benaderingen.
Deze oriëntatie kreeg wereldwijd navolging en blijft tot op de dag van vandaag voorwerp van studie en succesvol evidence based onderzoek.

Meer dan praten

Soms zien we dat woorden en gesprekken tekort schieten en dan kunnen sommige van onze coaches ook gebruik maken van de ruimte en het lichaam als bronnen van wijsheid en transformatie. We gebruiken dan ofwel micro-opstellingen of ademheling, maar alles steeds op een oplossingsgerichte manier.

Micro-opstellingen

Na een kort gesprek nodigt de coach uit om een aantal elementen in de vorm van papier of een voorwerp in de ruimte te leggen. De coach kiest een bepaald 'format' voor het proces van de coachee dat nieuwe inzichten, perspectieven, gevoelens of gedachten kan blootleggen doordat de coachee letterlijk in de verschillende posities gaat staan en uitgenodigd wordt tot de (verschillende) waarnemingen in lichaam en geest. De bedoeling is steeds om op zoek te gaan naar wat makkelijker, natuurlijker en beter is voor het standpunt van de coachee en voor het geheel van de opstelling. Het werken met deze opstellingen brengt vaak een verbluffende helderheid en wijsheid naar boven.      

 

 

 

Individueel coachingstraject

We starten met een intakegesprek. Samen met de opdrachtgever bepalen we wie er best aanwezig is op het intakegesprek naast de coachee. In veel gevallen is dat de leidinggevende. Soms gebeurt het intakegesprek uitsluitend met de coachee. Alle coachings kunnen online gebeuren. 

Daarna plannen we een 5-tal coachingmomenten met een tussenperiode van maximaal 3 weken.  Deze kunnen plaatsvinden op het bedrijf van de coachee, bij Ilfaro of op een plaats die voor beide partijen geschikt is. Een coachingmoment duurt tussen ongeveer een uur.  

Tussen de coachingmomenten kan de coachee per mail berichten over zijn vooruitgang of over belangrijke vragen of stappen in zijn ontwikkelingsproces. 

Teamcoaching

Teamcoaching laat toe dat mensen op een respectvolle manier moeilijke onderwerpen kunnen aanboren. Dank zij de begeleiding van de coach worden veiligheid en respect in het gesprek gevrijwaard en wordt de aandacht gericht op wat gewenst is, wat beter is en wat al werkt.

Afhankelijk van de vraag is er eerst een individueel intakegsprek met de afzonderlijke teamleden en is er daarna een moment van gezamenlijk focussen op de gewenste toekomst en de stappen daarnaartoe.

Soms zijn verschillende sessies nodig om voldoende verbetering tot stand te brengen. Het spreekt vanzelf dat Ilfaro voor elke teamcoaching volledig op maat werkt van uw team. 

Al deze sessies kunnen online gebeuren.