You are here

Ilfaro
07/11/2024 to 09/05/2025

Ontwikkel jouw expertise om mensen en teams Oplossingsgericht te leiden en te begeleiden tot energiek, prettig en duurzaam samenwerken

Al wie mensen en teams leidt of met hen samenwerkt weet dat dat ontzettend veel verschillende kwaliteiten en vaardigheden vraagt. Het gaat niet alleen om vakkennis, maar ook en vooral om visieontwikkeling, verandering in goede banen leiden, mensen en teams goed coachen en motiveren, meningsverschillen & crisissen oplossen, … terwijl je je eigen veerkracht en die van je team(s) goed bewaakt. Het vraagt een brede waaier aan competenties om met aandacht, respect en plezier de relatie aan te gaan met iedereen en alles wat zich aandient, de voortdurende veranderingen, de prettige en de onprettige. Dit leertraject omvat alle onderwerpen die van tel zijn als je mensen en teams leidt of begeleidt om goed samen te werken, ook in moeilijke omstandigheden.

Wat komt er aan bod?

Het traject omvat 5 thematische modules. Eerst leggen we een goede basis in het Oplossingsericht werken in organisaties en trainen we de vaardigheden die daarbij horen. Met deze basis verdiepen we ons vervolgens in een brede waaier aan onderwerpen waar je als leider of begeleider mee te maken krijgt: leiden en begeleiden van mensen, individuele coaching, het ondersteunen van teams, het versterken van veerkracht in mensen en het wendbaar houden van je organisatie, het werken aan een sterke feedbackcultuur, inclusief het bijsturen van medewerkers en het oplossen van crisissen via bemiddelende gesprekken. Het leertraject wordt ervaringsgericht opgebouwd. Dat houdt in dat je telkens zelf aan de slag gaat met vragen en thema’s die voor jou belangrijk zijn en dat je niet alleen leert van ons maar ook van alle deelnemers. Het traject is een intensieve reis die je samen met ons en met alle andere deelnemers maakt. 

Wat zal dit traject jou brengen?

  • Jouw kennis en inzichten rond diverse aspecten van leiderschap, organisatie-ontwikkeling, het leiden en begeleiden van mensen & teams wordt versterkt
  • Je zal oplossingen ontwikkelen voor jouw persoonlijke en jouw organisatie-uitdagingen
  • Je zal groeien in een hele waaier aan vaardigheden die je inzet in individuele samenwerking en in samenwerking met teams
  • Je zal werken aan jouw persoonlijke ontwikkeling en veerkracht
  • Je ontwikkelt een netwerk van mensen waar je ook tussentijds bij terecht kan

Opbouw van het traject

Het volledige programma is gezien de modules en de tijdspanne diepgaand en laat je toe om in de tussentijd kennis en vaardigheden toe te passen in je werkomgeving en te verankeren in jezelf.

1. Module Oplossingsgericht werken in organisaties

We starten met de basics. De essentie van samenwerking ligt in de kwaliteit van de interacties tussen collega's. Wat is een goede gesprekshouding? Hoe stel je je constructief en waarderend op? Wat zijn helpende vragen die progressie bewerkstelligen? Vanuit welke aannames en visie werkt een Oplossingsgerichte professional?

2. Module Oplossingsgericht leiderschap 

Oplossingsgericht leiderschap is een uitstekende manier om de intelligentie van individuen of een groep mensen aan te boren en tot z’n volle recht te laten komen. Oplossingsgericht leiderschap richt zich op de ontwikkeling van talenten, op leren en op constructief en veerkrachtig samenwerken. Sterke leiders ondersteunen het individuele leiderschap en de verantwoordelijkheidszin van elke medewerker. Tijdens deze module word je ondersteund om een voortrekker te zijn in visie-ontwikkeling en om jouw leiderschap coachend en Oplossingsgericht in de praktijk te brengen.

3. Module Oplossingsgericht werken met teams

Mensen en teams zijn complex en dat is eigenlijk heel goed nieuws. Complexe adaptieve systemen passen zich namelijk voortdurend aan aan de veranderende omgeving. Teamleden kunnen enkel samen door verandering gaan met veel respect voor de aanwezige behoeftes, sterktes en kwaliteiten. In deze module trainen we jouw facilitatievaardigheden om vanuit de Oplossingsgerichte aanpak zowel kracht- als toekomstgericht met een team aan de slag te gaan.  

4. Module wendbare organisatie

Burnout en preventie van burnout zijn hot topics. We lijken dolgedraaid, gevangen in een race van presteren. We richten ons op alles wat bijdraagt tot veerkracht. Wat persoonlijke veerkrachtstrategieën zijn en hoe een veerkrachtig team er uitziet. Hoe wijzelf en onze teams gezonder kunnen functioneren. Hoe je de veerkracht bij elkaar kan verhogen. We kijken vooruit naar die gewenste wendbare bestemming en naar alles wat jij kan doen om die evolutie te versterken.  Ons boek ‘Wendbaar als het woelig wordt’ (LannooCampus 2022) krijg je van ons cadeau.

5. Module dynamische feedbackcultuur

We leren hoe we er een gewoonte van kunnen maken om onszelf en anderen op een correcte, geweldloze en opbouwende manier feedback te geven, zodat we in ons team bouwen aan een constructieve feedback cultuur. Op die manier blijven we onze eigen assumpties over anderen checken, nemen we de gedachten en gevoelens van anderen serieus, verdiepen we de samenwerking en maken we voortdurend progressie.

Samen refelecteren we over hoe je die cultuur kan installeren en bespreken we goede praktijken die hier toe bijdragen.

 
Chris en Lily - Anton en Vonneke

Chris en Lily hebben niet alleen heel wat leidinggevende ervaring, ze zijn eveneens teamcoaches met een lange staat van dienst. Ze zijn bovendien erg gepassioneerde trainers die graag mét de groep aan de slag gaan en alle aanwezige ervaring en kennis naar boven halen om er een waardevol leertraject van te maken. 

Onze bio's kan je hier vinden.

 
 

Voor wie?

Deze training staat open voor iedereen die graag Oplossingsgericht werkt in een organisatiecontext.

Wanneer? 

Module 1 - Oplossingsgericht werken in organisaties: 7 & 8 november 2024

Module 2 - Oplossingsgericht leiderschap: 5 & 6 december 2024

Module 3 - Oplossingsgericht werken met teams: 20 & 21 februari 2025

Module 4 - Wendbare organisatie: 20 & 21 maart 2025

Module 5 - Dynamische feedbackcultuur: 8 & 9 mei 2025

De eerste 2 modules vormen 1 geheel, ook module 3 en 4 horen samen. Module 5 kan je apart volgen mits je reeds een basiskennis of -ervaring in het Oplossingsgericht werken hebt. Mocht dat niet het geval zijn, dan vragen we jou om je op voorhand in te lezen. We helpen je daar graag mee verder.

Waar?`

Locatie: Heverlee, Prosperdreef 1

Prijs per module

€ 660 voor not-for-profitorganisatie en zelfstandigen

€ 880 voor profitorganisaties

Incl. vegetarische lunches en cursusmateriaal en excl. 21% btw

5% korting bij 4 modules en 10% korting bij 5

 

Je inschrijving is definitief na ontvangst van de factuur. 

Annulatie kan tot 1 maand voor de cursus zonder kosten. Bij een annulatie in de laatste maand voor het begin van de cursus bezorgen we 50% van het inschrijvingsgeld terug of kan u zorgen voor een vervanger. Er is geen terugbetaling mogelijk bij laatijdige annulatie (7 dagen voor de cursus) of bij niet opdagen.     

In geval van overmacht kan de cursus uitzonderlijk worden afgelast of uitgesteld. In dat geval wordt het inschrijvingsgeld terugbetaald.