You are here

Workshop Storytelling: de kracht van metaforen - 3 en 4 april 2014

Steeds vaker gebruiken adviseurs, managers en coaches metaforen als interventie in hun werk.
Ze doen dit deels bewust, vaak intuïtief. Mensen die met metaforen kunnen werken gebruiken deze methodiek enerzijds omdat het vertellen van verhalen hun effectiviteit als adviseur, manager of coach vergroot, anderzijds omdat ze er mee mogelijkheden tot ontwikkeling van hun klanten, hun collega’s, hun medewerkers, coachees én van zichzelf creëren en vergroten.

WAT ZIJN METAFOREN?

Een metafoor is een bijzonder krachtige beïnvloedingstechniek die, omdat hij gebruik maakt van het onbewuste, rationele argumenten kan vervangen en/of aanvullen. 

DE WORKSHOP

In deze workshop lichten we tipjes van de sluier op: Hoe kan ook jij verhalen vertellen?
Hoe maak je een analogie en een metafoor? 
Wanneer is het nuttig om verhalen/metaforen in te zetten als interventie?  
Wat levert storytelling extra op naast allerlei andere interventies?  
Tips om zelf jouw manier van verhalen vertellen nog verder te verbeteren en uit te bouwen.

WERKWIJZE

In deze tweedaagse workshop krijgen je zowel een theoretische achtergrond als praktische tips om zelf jouw manier van verhalen vertellen te toetsten en aan te vullen. Je krijgt tips en suggesties hoe je metaforen maakt en wat de ingrediënten zijn voor een effectieve interventie. Er wordt verder gebouwd op wat je vaak reeds spontaan in huis hebt op vlak van het vertellen van verhalen (bv. aan kinderen) en  stap voor stap leer je de dynamiek van de metafoor verder ontdekken en zelf gebruiken.

RESULTATEN

Aan het eind van de workshop kan je zelf jouw eigen metaforen 'bouwen' die je kan gebruiken om bijvoorbeeld:
iemand zijn luisterbereidheid te bevorderen, iemand zich open te laten stellen;
iemand een stap te helpen zetten waar hij tegenop ziet (weerstand);
bij een team creativiteit te bevorderen om oplossingen te vinden; 
een sfeer van luisterbereidheid te installeren bij een publiek (sfeerbeïnvloeding).

DE TRAINERS

Joske Diesfeldt is partner en voorzitter van de Associatie voor OrganisatieOntwikkeling. Zij studeerde orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam en was onder meer werkzaam bij het Rijks Opleidingsinstituut. Sinds 1985 werkt zij als zelfstandig gevestigd organisatieadviseur, coach en trainer.

Johann Wuestenberg is partner en bestuurslid van de Associatie voor OrganisatieOntwikkeling. Hij studeerde sociologie en rechten aan de Katholieke Universiteit van Leuven en volgde de postacademische studie 'Groep en Organisatie' aan het Limburgs Universitair Centrum in België. Sinds 1975 werkt hij als zelfstandig organisatieadviseur en coach in België, Nederland en Israel. Johann was een van de oprichters van de Associatie voor Organisatie Ontwikkeling.