You are here

Jeremy Bishop
17/10/2022 to 21/10/2022

Tijdens deze 5daagse krijg je de kans om je oplossingsgerichte vaardigheden te verdiepen. Voorbij de technieken besteden we ook aandacht voor de flow van het oplossingsgericht gesprek. We richten ons op wat jij al goed doet als oplossingsgerichte coach én die zaken die je wil verbeteren. Aan de hand van video's van jouw coachings, ontvang je feedback over jouw werk.

Om het leereffect te vergroten werken we met een kleine groep van maximum 12 deelnemers.

Het basismateriaal voor deze week zijn: life coachings, demo's, cases, audio en video opnames van SF pioniers en literatuur.

Lily Deforce en Anton Stellamans

De training wordt verzorgd door Lily Deforce en Anton Stellamans. We hebben niet alleen jarenlange ervaring met de Oplossingsgerichte praktijk, we blijven ons ook bijscholen via internationale conferenties, trainingen, workshops en intervisie groepen. We zijn ook helemaal mee met de laatste publicaties over dit permanent ontwikkelende veld. Anton is sinds dit jaar ook lid van de taskgroup van de European Brief Therapy Association (EBTA), die de theoretische achtergrond van het Oplossingsgericht werken uitwerkt. Hij was ook een van de reviewers van het baanbrekende werk van Mark McKergow: The Next Generation fo Solution Focused Practice. Met zijn diploma in de filosofie en passie voor didactiek is hij ook de uitgelezen (pun intended) persoon om SF te situeren in het hedendaagse filosofische landschap. Wittgenstein, Derrida, Levinas en het sociaal constructionisme weet hij helder en concreet te maken.

 

Wanneer? 

17-21 oktober 2022

Voor wie?

Deze training staat open voor iedereen die reeds een basisopleiding oplossingsgericht coachen of therapie gevolgd heeft aan de volgende instituten: ILFARO, BRIEF, SolutionsAcademy, Korzybski International, SolutionSurfers en SFWork of aan een IASTI erkend instituut. Of laat ons weten waar je je basisopleiding hebt gevolgd.

Om het leren te bevorderen werken met een groep van maximaal 12 personen.

 
Praktische informatie

Locatie: Ilfaro, Prosperdreef 1, Heverlee

Cursustijd: we starten maandag om 10u, de andere dagen beginnen we om 9:30. We eindigen telkens om 17u.

Prijs van de cursus: 1500€ (ex 21% BTW) incl. cursusmateriaal.

Je inschrijving is definitief na ontvangst van de factuur. 

Annulatie kan tot 1 maand voor de cursus zonder kosten. Bij een annulatie in de laatste maand voor het begin van de cursus bezorgen we 50% van het inschrijvingsgeld terug of kan u zorgen voor een vervanger. Er is geen terugbetaling mogelijk bij laatijdige annulatie (7 dagen voor de cursus) of bij niet opdagen.     

In geval van overmacht bij Ilfaro kan de cursus uitzonderlijk worden afgelast of uitgesteld. In dat geval wordt het inschrijvingsgeld terugbetaald.  

Indien het wegens de Corona maatregelen niet mogelijk zou zijn om fysiek samen te komen, zal deze vorming online plaatsvinden. De ingeschrevenen krijgen dan een korting van 275€ op het inschrijvingsgeld.