You are here

Photo by rawpixel on Unsplash

De oplossingsgerichte Board: 14 dec 2018

Misschien ben je lid van de Raad van Bestuur van een organisatie of heb je als management of organisatiebegeleider met Raden van Bestuur te maken. Raden van Bestuur zijn eindverantwoordelijk voor het strategisch, financieel en personeelsbeleid. Geen sinecure als je weet dat ze slechts 4 tot 8 keer samenkomen op jaarbasis. Daarom is het belangrijk dat de RVB goed weet wat haar specifieke meerwaarde is. En ook dat de RVB  op een doortastende manier grip heeft op diverse situaties om goede beslissingen te nemen.

De kunst om goede vragen te stellen is daarbij onontbeerlijk. En net daar kan de oplossingsgerichte methode een grote meerwaarde zijn. Zo bevraagt de beoefenaar van deze methode graag de gewenste situatie of de richting waar de organisatie naartoe wil evolueren. Zoekt zij/hij eerder naar troeven dan naar mankementen om te weten of iets kan slagen. Onderzoekt zij/hij graag het positieve verschil om te onderzoeken waar progressie mogelijk is. En heeft zij/hij een helder zicht op de belangrijke aandachtspunten voor de organisatie om beslissingen te kunnen nemen over volgende stappen.

Op het einde van de dag:

  • heb je zicht op kenmerken van een goed werkende RVB;
  • heb je kennis gemaakt met concrete illustratieve cases waarbij gewerkt werd met een oplossingsgerichte vraagstelling;
  • heb je geoefend met de oplossingsgerichte methode;
  • heb je zicht op hoe jij het oplossingsgericht werken kan introduceren binnen Raden van Bestuur.
Lily Deforce & Chris Aertsen

Deze toepassingsdag wordt verzorgd door Chris Aertsen en Lily Deforce. 

Voor wie?

Leidinggevenden, leden van bestuursraden, coaches en HR consultants. Je hoeft geen voorkennis te hebben over SF. Interesse is voldoende.

Om het leren te bevorderen werken we met een groep van minimum 8 en maximum 20 personen.

Timing: Ontvangst vanaf 9u. Start om 9:30 tot 17u.

Lokatie: Ilfaro, Prosperdreef 1, Heverlee

Prijs per dag:
For profit: 250€ (ex 21% BTW)
Non profit: 200€ (ex 21% BTW)
Incl. vegetarische lunch en cursusmateriaal

Je inschrijving is definitief na ontvangst van de factuur. 

Annulatie kan tot 1 maand voor de cursus zonder kosten. Bij een annulatie in de laatste maand voor het begin van de cursus bezorgen we 50% van het inschrijvingsgeld terug of kan u zorgen voor een vervanger. 

In geval van overmacht kan de cursus uitzonderlijk worden afgelast of uitgesteld. In dat geval wordt het inschrijvingsgeld terugbetaald.