You are here

 

Ilfaro werkt samen met uw organisatie een leiderschapstraject op maat uit. De nieuwste inzichten over hoe je teams en organisaties het best aanstuurt in een snel veranderende context worden vertaald naar de dagelijkse praktijk op de werkvloer. In de oplossingsgerichte methode staan kwaliteitsvolle interacties centraal, ze beïnvloeden de organisatiecultuur op een constructieve manier.

 

 

 

Organisaties zijn levende systemen

De organisaties van vandaag worden vaak vergeleken met levende systemen. In zo'n levend systeem is ieder individu  een leider, want hij/zij kan zelf initiatieven nemen, de richting mee bepalen. ‘The ability to self-organise’ is een natuurlijke kwaliteit van elk levend systeem. De beste oplossingen worden gegenereerd door de ‘agents’ zelf, als ze de kans krijgen om hun kennis en inzichten over een bepaald onderwerp of probleem op een constructieve manier te delen. Zo kan de collectieve intelligentie van het systeem aangeboord en benut worden.

Een leiderstraject op maat

Oplossingsgericht leidinggeven is een uitstekende manier om de intelligentie van een systeem tot z’n volle recht te laten komen!  
De rol van de leiding is niet langer bevelen, controleren en delegeren. Ze bestaat erin om de condities te creëren waarin iedereen persoonlijk leiderschap opneemt.

Ilfaro organiseert op vraag en op maat van organisaties een leiderschapstraject van een drie- tot viertal modules. De deelnemers krijgen de finesses van het Oplossingsgericht Leidinggeven in de vingers door de aanpak maximaal toe te passen en te ervaren.

Een traject kan bijvoorbeeld bestaan uit volgende modules van telkens twee dagen:

  1. Opstart: oplossingsgericht werken en coachen   
  2. Oplossingsgerichte team coaching
  3. Oplossingsgerichte intervisie en supervisie
  4. Werken aan persoonlijke veerkracht, veerkracht in teams en de organisatie

Hoe we werken?

Ervaring i.p.v. theorie – we hebben de ervaring dat het veel effectiever is om via directe ervaringen te bouwen aan de expertise en kennis van de deelnemers, ipv het aanleren van theoretische concepten en modellen.  

Bouwen op wat al werkt – door het delen van succesverhalen, reflecteren de deelnemers op hun eigen manier van werken, ontdekken ze hun eigen sterktes en potentieel, raken ze geïnspireerd  en leren ze van hun collega’s.

Micro Tools – deelnemers zullen tijdens de modules nieuwe ‘micro-tools’ aangeleerd krijgen die ze meteen daarna kunnen omzetten in de praktijk.

Feedback – de deelnemers krijgen continue feedback over hun gedrag en de impact ervan.   

Acties – elke deelnemer zal individuele actiestappen bepalen. Een ondersteunende structuur zal tijdens de workshops worden opgezet zodat hun ontwikkelingsproces duurzaam is. We werken ook met buddies.

Continu leren - De verandering gebeurt vooral op de werkplek. Elke module nemen we de tijd om uitgebreid te reflecteren over vooruitgang, experimenten en acties van de deelnemers. 

Coaching - Daarnaast hebben we ook zeer goede ervaringen met het geven van individuele coaching aan managers om hun persoonlijke ontwikkeling te versnellen en om aan specifieke noden te kunnen beantwoorden. Meestal gaat het om 1 tot 5 coaching sessies die zowel face to face als online kunnen gehouden worden.

 

lfaro luistert, steunt en confronteert : ze passen toe wat ze ons als leerinhoud aanbrachten. Er wordt kwalitatief, diepgaand maatwerk geleverd voor een acceptabele prijs, waarbij het rendement van het leertraject centraal staat. En daarmee staat Ilfaro als het zeldzame koren tussen het kaf van de Vlaamse O&O wereld. Enthousiasme en vakkennis, die cruciaal zijn voor een succesvol partnerschap, vormen bij Ilfaro kerncompetenties. Alle thema’s die gelinkt zijn aan coaching, leerstijlen, ontwikkeling van het individu & van de organisatie, … zijn met Ilfaro een exploratie waard.

Ann Stuyck, HR Director EMEA, NCS, Johnson & Johnson