You are here

 

Ilfaro werkt samen met uw organisatie om een leiderschapstraject op maat te maken. De nieuwste inzichten over hoe je teams en organisaties het beste aanstuurt in een snel veranderende context worden vertaald naar de dagelijkse praktijk op de werkvloer. Kwaliteitsvolle interacties en reflectietijd staan garant voor een menselijker personeelsbeleid.   

 

 

Organisaties als levende systemen

De nieuwe organisaties van vandaag worden vaak vergeleken met levende systemen. In een levend systeem is ieder individu eigenlijk een leider, want kan zelf initiatieven nemen, richting mee bepalen, beïnvloeden. ‘Self-organising’ is een natuurlijke kwaliteit van elk levend systeem. De beste oplossingen worden gegenereerd door de ‘agents’ zelf, als ze maar de kans krijgen om hun kennis en inzichten over een bepaald onderwerp of probleem op een constructieve manier te delen. Zo kan de collectieve intelligentie van het systeem aangeboord en benut worden.

Een leiderstraject op maat

Oplossingsgericht leidinggeven is een uitstekende manier om de intelligentie van een systeem tot z’n volle recht te laten komen!  
De rol van de leiding is niet langer meer, bevelen, controleren en delegeren maar bestaat erin om de condities te creëren waarin iedereen persoonlijke leiderschap opneemt.

Ilfaro organiseert op vraag en op maat van organisaties een leiderschapstraject van een drie- tot viertal modules om de finesses van dit nieuwe Oplossingsgerichte Leidinggeven binnen uit te ervaren en in de vingers te krijgen.

Een traject kan bijvoorbeeld bestaan uit volgende modules van telkens twee dagen:

  1. Opstart: oplossingsgericht werken en coachen   
  2. Oplossingsgerichte team coaching
  3. Oplossingsgerichte intervisie en supervisie
  4. Naar meer persoonlijke veerkracht, veerkracht in onze teams en in onze organisatie

Hoe we werken?

Ervaring i.p.v. theorie – we hebben de ervaring dat het veel effectiever is om via directe ervaringen te bouwen aan de expertise en kennis van de deelnemers, ipv het aanleren van theoretische concepten en modellen.  

Bouwen op wat al werkt – door het delen van succesverhalen, reflecteren de deelnemers op hun eigen manier van werken, ontdekken ze hun eigen sterktes en potentieel, raken ze geïnspireerd  en leren ze van hun collega’s.

Micro Tools – deelnemers zullen tijdens de modules nieuwe ‘micro-tools’ aangeleerd krijgen die ze meteen daarna kunnen omzetten in de praktijk.

Feedback – de deelnemers krijgen continue feedback over hun gedrag en de impact ervan.   

Acties – elke deelnemer zal individuele actiestappen bepalen. Een ondersteunende structuur zal tijdens de workshops worden opgezet zodat hun ontwikkelingsproces duurzaam is. Werken met buddies.

Continu leren - De verandering gebeurt vooral op de werkplek. Elke module nemen we de tijd om uitgebreid te reflecteren over vooruitgang, experimenten en acties van de deelnemers.
We focussen ook op de impact die ze hebben op hun medewerkers en op de organisatie
vooruitgang aan te moedigen en verder te bouwen aan het zelfvertrouwen en de veerkracht van de deelnemers.

Coaching - We hebben zeer goede ervaringen met het geven van individuele coaching aan managers om hun persoonlijke ontwikkeling te versnellen of aan specifieke noden te kunnen beantwoorden. Meestal gaat het om 1 tot 5 coaching sessies die zowel face to face als telefonisch (skype) kunnen gehouden worden.

Coachen zoals het doel van coachen ook is. Bij Solution Focused coaching mag het probleem er zijn, het is niet enkel een 'goed nieuws show'. Het mooiste aan de opleiding was ook dat de coachee geen oplossingen moet gaan bedenken, een oplossingsgericht gesprek kan nieuwe perspectieven voor hem of haar zichtbaar maken en in zijn of haar kracht terug plaatsen. Het is als een uitspraak van Krishnamurti: "Als je begint te begrijpen wat je bent, maar het niet probeert te veranderen, dan verandert dat wat je bent." -Jiddu krishnamurti. Of van Anna Terruwe: "Jij mag zijn zoals je bent om te worden wie je bent maar nog niet kunt zijn en je mag het worden op jouw wijze en in jouw tijd, ook dit jaar". Twee zienswijzen die bij mij enorm sterk vibreren en waar ik nu met SF een manier heb gevonden om het te belichamen en het bij mensen/coachees te stimuleren.
 
- Johan Verheven, Proximus