You are here

Solution focus

Ilfaro is gespecialiseerd in de Oplossingsgerichte aanpak. Onze ervaring met dit krachtige model toont ons dat we samen met organisaties en hun medewerkers kunnen bouwen aan een veerkrachtige organisatiecultuur. Wie Oplossingsgericht aan de slag gaat, maakt altijd de meest nuttige en positieve assumpties over mensen. Deze radicale houding heeft een bijzonder grote impact op de daadkracht en het zelfsturend vermogen van mensen.  

“Wij geloven dat mensen, teams en organisaties over veel meer wijsheid, kennis en veerkracht beschikken dan ze zelf beseffen. Dit tot leven brengen en versterken door middel van kwaliteitsvolle interacties, is wat ons drijft in ons werk. Zo wil Ilfaro bijdragen aan gelukkiger mensen, succesvolle werkomgevingen, betere resultaten en een betere wereld”.

Focus in de aanpak van Ilfaro

 • De gewenste toekomst:
  Waar doen we het allemaal voor?
  Wat geeft betekenis aan ons werk en aan ons leven?
  Welke meerwaarde willen we bieden?
  En hoe dragen we samen bij tot een betere samenleving?
   
 • De acceptatie van de context:
  Wat maakt onherroepelijk deel uit van de job?
  Waar kunnen we niet om heen?
  Wat hebben we sowieso te doen?
  En hoe omarmen we dit in plaats van ertegen te vechten?
   
 • De verbinding met ‘hulpbronnen en troeven’:
  Hoe zetten we medewerkers in hun kracht?
  Hoe bouwen we aan een sterke interactionele cultuur met een continue afstemming?
   
 • De continue beweging:
  Verandering is overal en continu.
  Hoe dragen we er zorg voor dat veranderen, progressie maken, zich aanpassen deel uitmaakt van onze dagelijkse ontwikkeling en ons dagelijks werk?
  En wat zijn de beste stappen die we vandaag al kunnen zetten?

De Oplossingsgerichte methode is het resultaat van een decennialang onderzoek naar wat werkt om positieve verandering te bevorderen. Dit onderzoek werd gestart door Steve de Shazer en Insoo Kim Berg binnen de wereld van de psychotherapie, maar snel uitgebreid naar alle vormen van menselijke interactie. Kenmerkend voor deze aanpak is het vertalen van problemen in wensen, het verkennen van de gewenste toekomst en het voortbouwen op wat reeds d.m.v. kleine stappen. Oplossingsgericht samenwerken creëert drive, goesting en (zelf)vertrouwen. 

Praktijk

Kort gezegd richt de oplossingsgerichte begeleider zich op de volgende punten:

 • Wat wil de cliënt anders?
 • Hoe ziet zijn gewenste toekomst eruit?
 • Wat gaat er al in de goede richting?
 • Over welke troeven beschikt de klant?
 • Wat zijn eerste tekenen die hem gaan zeggen dat de zaken in goede zin evolueren?

Technieken

Om deze thema's op een vruchtbare manier bespreekbaar te maken, kan de oplossingsgerichte professional buigen op verschillende technieken, zoals bijvoorbeeld:

 • platform opbouwen of de veranderwens verduidelijken: problemen in wensen vertalen
 • pre session change vragen: welke gunstige verandering is er al bezig?
 • mirakelvragen: concreet beeld scheppen van de gewenste toekomst
 • schaalvragen: verkennen wat er al is
 • nuttigheidsvragen: checken of het gesprek werkelijk een verschil aan het maken is
 • relationele vragen: perspectieven van betrokkenen binnenbrengen

De basisaxioma's

 • Wat niet stuk is, moet je niet proberen te herstellen.
 • Zoek uit wat werkt en doe er meer van.
 • Als iets niet werkt, probeer dan iets anders.
 • De klant is de expert van wat werkt.
 • De klant(engroep) beschikt over de nodige veerkracht om vooruitgang te boeken.
 • Als je snel wil gaan, ga dan traag. 

Voodelen van oplossingsgericht werken

Vergelijkende studies binnen de psychotherapie tonen aan dat de oplossingsgerichte methode even effectief is als andere gevestigde methodes. Het grote voordeel van Solution Focus zijn evenwel dat:

 • de resultaten sneller behaald worden;
 • de methode ook succesvol toegepast wordt bij gemandateerde cliënten (zonder hulpvraag);
 • de begeleiding zeer aangenaam is zowel voor de cliënt als voor de coach;
 • er minder gevallen zijn van burn out bij oplossingsgerichte professionals. 

Kort en simpel

Wie in contact komt met het oplossingsgerichte model, staat vaak snel versneld van de eenvoud én de werkzaamheid ervan. Het model is snel aan te leren én je kan je leven vullen met het verfijnen van je oplossingsgerichte vaardigheden en het verkennen van de werkingsprincipes. 

Meer lezen / FAQ

Wie graag meer wil lezen over deze methode vindt hier een aantal boeken en een nuttige FAQ, opgesteld door onze collega's Kirsten Dierolf, Jenny Clarke en Mark McKergow.