You are here

Als mensen zijn we experten in samenwerking. We doen het heel de tijd... en toch is het niet evident om altijd op de best mogelijke manier met elkaar samen te werken. Op de volgende toepassingsdag laten we ons door de oplossingsgerichte methode inspireren om te werken aan goede samenwerkingsverbanden.