You are here

Matteo Paganelli Unsplash
11/03/2016 to 15/12/2017

Oplossingsgericht werken biedt zoveel meer mogelijkheden dan one-on-one coaching. De principes en technieken worden ook gehanteerd om de gesprekken en processen binnen organisaties aangenamer, vlotter en doelgerichter te laten verlopen.

Tijdens  de SF-Toepassingsdagen richten we ons telkens op één organisatietoepassing van het Oplossingsgerichte model. Je leert er specifieke tools hanteren en er is ruimte om concrete cases te bespreken. En het is een ideale gelegenheid om je netwerk van sf collega's uit te breiden.

SFTD-10. Team strategie meetings: 15 september 2017

Niemand zal ontkennen dat het goed is om een doel voor ogen te hebben. Een strategisch plan is essentieel om als organisatie ergens te geraken. Anderzijds worden we geconfronteerd met zoveel verandering dat het plan een dag na de strategische meeting bij wijze van spreken al aan herziening toe is. “No plan survives contact with reality.” De nood aan een duidelijke richting  staat op gespannen voet met de nood aan flexibiliteit. Oplossingsgerichte strategische meetings gaan op beide noden in. We starten met het verkennen van de gewenste toekomst. Eerder dan doelen en paden te identificeren naar die gewenste toekomst, werken we met wat John Brooker “enabling factors” noemt: werkpunten die ons helpen om de gewenste situatie te bereiken. Hiermee wordt de nood aan richting verzoend met de nood aan flexibiliteit. 

Oplossingsgerichte strategische meetings bieden ook een antwoord op een ander klassiek probleem met strategische plannen: hoe goed een oplossing er op de vergadertafel ook uitziet, het is vaak erg lastig om anderen mee te krijgen in het plan.

Binnen de Oplossingsgerichte aanpak laten we de strategie op een participatieve manier tot stand komen en stimuleren we ieders betrokkenheid.

Op het einde van deze dag 

  • heb je inzicht in de oplossingsgerichte methode en hoe deze verandering met strategie verzoent;
  • heb je een zicht op de belangrijkste stappen in strategie-ontwikkeling;
  • heb je facilitatie-technieken ervaren om in groep tot een nieuwe strategie te komen.

 

SFTD-11. Oplossingsgericht interviewen: 20 oktober 2017

Informatiegaring wordt binnen (en buiten) organisaties vaak op een erg probleemgerichte manier gedaan. Men gaat op zoek naar wat niet werkt en welke de oorzaken ervan zouden kunnen zijn. Dat leidt echter vaak tot een pfobleemfocus die zich als een virus verspreidt onder de medewerkers en de verandering net moeilijker maakt. Deze toepassingsdag richt zich op een andere manier van informatiegaring en verwerking.

Aan het einde van deze dag:

  • heb je inzicht in hoe je op een oplossingsgerichte manier nuttige informatie kan ophalen;
  • heb je ervaren welke positieve effecten deze aanpak heeft;
  • en heb je geoefend en elkaar gecoacht in oplossingsgerichte interviews. 

 

SFTD-12. Samenwerking bevorderen: 15 dec 2017

Samenwerken is niet makkelijk. Er zijn heel vaak redenen tot wrevel of conflict. We hebben andere standpunten, ritmes, waarden, manieren van werken… Desondanks weten we ook heel goed hoe we kunnen samenwerken. We doen het immers voortdurend!  Niemand doet veel in zijn eentje en we zijn veel meer op elkaar aangewezen en met elkaar verbonden dan dat we beseffen. 

In deze workshop gaan we in kaart brengen wat we weten en wat werkt om goed samen te werken. Met deze kennis en inspiratie zullen we nog bewuster en vaardiger kunnen werken aan coöperatie binnen onze organisaties. Ben Furman is een oplossingsgerichte psychiater en consultant en kwam tot 6 essentiële vaardigheden voor samenwerking. Deze bieden nog een extraatje aan deze dag en zullen je inspireren om aan je eigen samenwerkingsvaardigheden een oplossingsgerichte twist te geven.  

Aan het einde van deze dag:

  • Ben je  wellicht milder gestemd tav moeilijke samenwerkingen;
  • heb je zicht op wat je kan doen om moeilijke samenwerkingen makkelijker te maken,
  • kreeg je een aantal tools voor goede samenwerking en heb je deze in de praktijk uitgetest met de andere deelnemers.

2018

SFTD-13. Intervisie faciliteren: 23 februari 2018

SFTD-14. Bemiddelende gesprekken: 30 maart 2018

SFTD-15. Persoonlijke veerkracht: 4 mei 2018

SFTD-16.Time management 2.0: in flow: 14 sept. 2018

SFTD-17. Feedback geven en ontvangen: 9 nov. 2018

SFTD-18. De oplossingsgerichte Board: 14 dec 2018

 

2019

SFTD-19. Verandermanagement: 22 februari 2019

SFTD-20. Zelfsturende teams: 29 maart 2019

SFTD-21. Team strategie: 17 mei 2019

SFTD-22. Loopbaanbegeleiding: 13 sept. 2019

SFTD-23. Het nieuwe leiderschap: 18 okt. 2018

SFTD-24. Interviewen - enquêteren - bevragen: 29 nov. 2018

Trainers
Liselotte Baeijaert, Chris Aertsen & Anton Stellamans

Deze dagen worden gehost door Liselotte Baeijaert, Chris Aertsen en Anton Stellamans. Ze hebben een brede ervaring op het vlak van de toepassing van SF binnen organisaties. Meer info over hen vind je hier. Op sommige dagen nodigen we ook gasttrainers uit.

Voor wie?

Leidinggevenden, coaches, docenten, loopbaanbegeleiders en HR consultants. Je hoeft geen voorkennis te hebben over SF. Interesse is voldoende.

Om het leren te bevorderen werken we met een groep van minimum 8 en maximum 20 personen.

Timing: Ontvangst vanaf 9u. Start om 9:30 tot 17u.

Lokatie: Ilfaro, Prosperdreef 1, Heverlee

Prijs per dag:
For profit: 250€ (ex 21% BTW)
Non profit: 200€ (ex 21% BTW)
Incl. vegetarische lunch en cursusmateriaal

Je inschrijving is definitief na betaling. 

Annulatie kan tot 1 maand voor de cursus zonder kosten. Bij een annulatie in de laatste maand voor het begin van de cursus bezorgen we 50% van het inschrijvingsgeld terug of kan u zorgen voor een vervanger. 

In geval van overmacht kan de cursus uitzonderlijk worden afgelast of uitgesteld. In dat geval wordt het inschrijvingsgeld terugbetaald.