You are here

Oplossingsgerichte toepassingsdag rond interviewen en surveys

Vaak werken we in organisaties met vragenlijsten of interviews om de kwaliteit van mensen en diensten te meten, te vrijwaren of te verbeteren. 

Vragenlijsten, interviews en surveys zijn dan ook heel frequent gebruikte manieren om in kaart te brengen of we nog op de goede weg zijn. De assumptie die velen hebben bij het gebruik van deze instrumenten, is dat we eerst een analyse van de problemen moeten maken om ze daarna te kunnen oplossen. De focus van de vragen gaat bijgevolg al snel uit naar alle mogelijke problemen of hindernissen en de instrumenten zelf creëren soms paradoxaal genoeg, problemen die er eerst niet waren. Er ontstaat snel een sfeer van wantrouwen, achterdocht en een reflex van verdediging.    

  • Is onze kandidaat werknemer wel de best mogelijke voor de job? (recrutering)
  • Zijn onze mensen nog voldoende tevreden en gemotiveerd? (tevredenheidsenquête)
  • Functioneert onze leidinggevende nog goed? (360* feedback)
  • Is deze nieuwe leverancier wel betrouwbaar? (interview) 

 

Waar we soms niet genoeg bij stilstaan is dat de manier waarop we vragen stellen, meteen een effect heeft op de persoon die we ondervragen, op zijn/haar beleving en gedrag en op de relatie tussen ons beiden. De aard van de vragen zal maken dat mensen zich in hun kracht voelen, zich gewaardeerd weten, graag met ons willen samenwerken, of dat ze zich bedreigd, falend, incompetent, of schuldig voelen. Als we ondoordacht bevragen, kan onze manier van bevragen zelf in de weg staan van datgene wat we het meeste willen: coöperatie, succes en vooruitgang,   

Bijvoorbeeld

Wat maakt dat je maar twee jaar op je vorige job gebleven bent?
versus: wat trekt jou aan in ons bedrijf? (recrutering)

Wat hindert jou het meeste om met volle goesting te kunnen werken in ons bedrijf?
versus: welke taken geven jou de meeste voldoening en waarom? (tevredenheidsenquête)

Waar loopt je leidinggevende het meest tegenaan?
Versus: Wat zou je je leidinggevende nog meer of vaker willen zien doen? (360°feedback)

Wat is jullie zwakste punt?
versus: waar zijn jullie het sterkste in? (interview)

 

Oplossingsgericht werken gaat niet over het vinden van een oplossing maar over het creëren van goed werkende relaties waarbij we gericht zijn op wat al mogelijk is, wat er werkt, wat we allen willen en hoe dat er uit zou zien. Om succes te maximaliseren zullen onze assumpties over mensen positief zijn. Oplossingsgericht werken hoort dan ook bij de leer van het sociaal-constructivisme, een psychologische kennistheorie die stelt dat verschijnselen in de werkelijkheid sociale constructies zijn. 

In een toepassingsdag aan dit thema gewijd, gaan we aan de slag met deze inzichten, onderzoeken we de assumpties die in onze vragen verscholen liggen en leren we hoe we in onze interviews en enquêtes reeds bevorderen wat we graag meer willen zien.