You are here

Ilfaro wint de VVDO Alfred Award 2017

VVDO - Alfred Award 2017 voor Ilfaro!

We zijn erg trots om te melden dat we de laureaten zijn van de jaarlijkse Alfred Award van het VVDO. Het VVDO is de Vlaamse Vereniging van Oplossingsgerichte deskundigen. De Alfred reiken ze uit aan personen en organisaties die zich inzetten voor het onderzoek, toepassing of verspreiding van het Oplossingsgerichte gedachtengoed.

Met deze prijs komen we in een mooi lijstje winnaars terecht: 
- VZW Touché (Marjan Gryson, Katrien Dalle, Veerle de Waele, ...),
- Zorgbureau Talent (Marco Keulen, Marc Huijnen, ...), 
- Mijn Kwartier van Paul Koe Ck,  
- Stresslabo (Anne-Marie Frisque, ...) en 
- Tejo - Therapie voor Jongeren.

Het mogen verspreiden van dit unieke gedachtengoed is op zich al een bijzonder waarderend werk. Het geeft ons telkens veel voldoening om mensen, teams en organisaties die vast zitten te laten ervaren hoe verandering gemakkelijker kan gemaakt worden. 

Dankzij het 'open source' karakter van deze benadering, is het ook erg stimulerend om binnen een internationale context te kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de Solution Focus. Ons boeit vooral het uitspitten van de filosofische achtergrond van het model, het vergroten van de veerkracht van mensen door SF te verruimen met lichaamswerk en het toepassen van SF binnen organisaties. 

Deze prijs delen we graag met ons team van partners en freelancers (Lily Deforce, Chris Aertsen, Hannelore Volckaert, Véronique Philips, HanneBeirens, Els Van Den Brempt, Sophie Malarme, Sofie Hendrikx, Sieds Rienks, Petra Müller-Demary, John Brooker, Annie Bordeleau, die van samenwerken telkens weer een feest weten te maken. (www.ilfaro.be/team)

We zijn natuurlijk ook de VVDO en het Korzybski Instituut erg erkentelijk voor hun pionierswerk. Bedankt voor jullie blijk van waardering, het moedigt ons zeker aan om meer te doen van wat zalig werkt!

Liselotte Baeijaert en Anton Stellamans