You are here

Bemiddelende gesprekken - Solution Focused toepassingsdag

Biologisch gezien zijn we niet goed ontworpen om met conflicten om te gaan. 

We raken bij onenigheid snel geagiteerd, adrenaline komt vrij, de toon wordt bitsig en voor we het weten zitten we in een strijd waar we vooral willen winnen, gelijk krijgen of op z’n minst geen gezichtsverlies lijden in het gezelschap van toeschouwers. 

Al even onprettig is het om als toeschouwer te moeten zien hoe twee fijne mensen opeens hun zelfcontrole verliezen en met harde woorden elkaar trachten te raken en te vernederen. 

Gelukkig hoeven we niet ter plaatse in de grond te zakken maar kunnen we heel nuttig zijn en alvorens ze écht op de vuist gaan, misschien bemiddelend optreden dank zij de kracht van oplossingsgerichte interventies.

Deze interventies zijn altijd respectvol naar beiden partijen en creëren opening tot het herstellen of behouden van een goede relatie tussen de partijen die het ergens over oneens zijn. 

De grote kunst bestaat er dan in om 

  • uit het oordeel te blijven, 
  • diepgaand te blijven luisteren naar wat beide mensen belangrijk vinden 
  • geïnteresseerd te zijn in de samenwerking en de gemeenschappelijke doelen 
  • te bevragen wat mensen willen in plaats van wat ze niet willen
  • je te richten op de gewenste toekomst eerder dan op het verleden
  • waarderend te zijn ten aanzien van de inspanningen van iedereen om tot samenwerking te komen 
  • te blijven geloven dat mensen zoeken naar manieren om beter samen te werken
  • hen niet letterlijk maar wel serieus te nemen

 

Conflicten kunnen heel boeiend zijn. Ze zorgen voor vernieuwing: een nieuwe koers, een nieuwe oplossing, een nieuwe manier van aanpakken, een betere afstemming op de andere. En ja, soms maken conflicten ook helder dat we beter afscheid nemen. Dank zij bemiddeling kunnen de kracht en het nut van conflicten sneller en beter naar voren komen.     

Organisaties die daarin geïnteresseerd zijn, kunnen zich met ons buigen over dit thema. Zoals altijd putten we uit de rijke kennis en ervaringen van onze deelnemers, leren we van elkaar en brengen we ook wat eigen inzichten en tools die bemiddeling wat makkelijker maken. 

Na die dag voel je je gesterkt en kijk je misschien uit naar een eerste kans om betekenisvol te zijn voor mensen die zoeken hoe ze beter kunnen samenwerken!