Als mensen zijn we experten in samenwerking. We doen het heel de tijd... en toch is het niet evident om altijd op de best mogelijke manier met elkaar samen te werken. Op de volgende toepassingsdag laten we ons door de oplossingsgerichte methode inspireren om te werken aan goede samenwerkingsverbanden.

We zijn erg trots om te melden dat we de laureaten zijn van de jaarlijkse Alfred Award van het VVDO. Het VVDO is de Vlaamse Vereniging van Oplossingsgerichte deskundigen. De Alfred reiken ze uit aan personen en organisaties die zich inzetten voor het onderzoek, toepassing of verspreiding van het Oplossingsgerichte gedachtengoed.

Conflicten kunnen heel boeiend zijn. Ze zorgen voor vernieuwing: een nieuwe koers, een nieuwe oplossing, een nieuwe manier van aanpakken, een betere afstemming op de andere. En ja, soms maken conflicten ook helder dat we beter afscheid nemen. Dank zij bemiddeling kunnen de kracht en het nut van conflicten sneller en beter naar voren komen.     

Op 24 maart buigen we ons op een oplossingsgerichte manier over dit thema. Zoals altijd putten we uit de rijke kennis en ervaringen van onze deelnemers, leren we van elkaar en brengen we ook wat eigen inzichten en tools die het wat makkelijker maken.